Σχολή ΕΒ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΧΟΛΗΣ

Η Σχολή Ε/Β ιδρύθηκε την 18/7/51 με διαταγή ΓΕΝ. 10578/8/51//13-7-51 και αρχικά είχε την ονομασία Σχολή ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ (Π/Α) και υπαγόταν διοικητικά στην «Σχολή ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Κ.Ε. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ». Οι εγκαταστάσεις της σχολής βρίσκονταν στον χώρο των ναυπηγείων Σκαραμαγκά. Η εκπαίδευση στη Σχολή περιλάμβανε τρία τμήματα.

α. Σχολείο πυρκαγιάς.

β. Σχολείο ελέγχου βλαβών.

γ. Σχολείο ατομικού - βιολογικού και χημικού πολέμου.

Στην αρχή λειτούργησαν τα δύο πρώτα τμήματα και την 1-9-1952 μετά την άφιξη του αναγκαίου εκπαιδευτικού υλικού άρχισε η λειτουργία και του τρίτου τμήματος. Την 19η Φεβρουαρίου 1959 παραχωρήθηκε στα ναυπηγεία ο χώρος των εγκαταστάσεων της σχολής Π/Α, οπότε η Σχολή μεταφέρθηκε στην περιοχή οικημάτων ανωτέρων ΑΞ/ΚΩΝ (Σημερινή ΜΥΚ), παραχωρώντας σε αυτήν ένα (1) οίκημα. Τον Μάιο του 1959 άρχισε η κατασκευή των εγκαταστάσεων της Σχολής Π/Α στον ανωτέρω χώρο. Τον Φεβρουάριο του 1960 τελείωσε η κατασκευή του εκπαιδευτικού κτιρίου και του αντλιοστασίου. Το έτος 1969 και μετά την δημιουργία της ΜΥΚ το κτίριο της σχολής Π/Α παραδόθηκε προς χρήση στην ΜΥΚ και αντί αυτού παραχωρήθηκαν στην Σχολή δυο αίθουσες για το θεωρητικό μέρος των μαθημάτων από την σχολή ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Κ.Ε ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ και ενός οικήματος ανωτέρων Αξιωματικών εντός της περιοχής ΜΥΚ πλησίον του πεδίου ασκήσεων Σχολής Ε/Β, για την φύλαξη των εκπαιδευτικών υλικών της Σχολής και την πρακτική εκπαίδευση. Έκτοτε η Σχολή λειτούργησε με αυτή την μορφή έως το έτος 1986. Το έτος 1986 το κτίριο της Σχολής κατεδαφίστηκε και στην θέση του άρχισε η ανέγερση του νέου κτιρίου της Σχολής το οποίο τελείωσε το 1991. Έκτοτε η Σχολή λειτουργεί σε αυτόν τον χώρο. Τον Αύγουστο έτους 2003 εγκαταστάθηκε στη σχολή η μονάδα προσομοίωσης καπνού. Κατά το έτος 2004 έλαβαν χώρα τα εξής:

α. Έναρξη μετασκευής παλαιού κτιρίου Σχολής Ε/Β η οποία ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2006. Επιπρόσθετα εκτελέσθηκε μερική διαμόρφωση χώρου με έργα οδοποιίας και πυρασφάλειας.

β. Έναρξη εγκατάστασης στη Σχολή ΕΒ του Προσομοιωτή Πυρκαγιάς στο πρώην χώρο πεδίου εκπαίδευσης ΕΒ, η οποία ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2006.

γ. Πέραν των ανωτέρω εγκαταστάθηκαν δεξαμενές προπανίου και παρελκομένων, (εξαεριωτών, μειωτήρων, λέβητα) για την υποστήριξη του Προσομοιωτή Πυρκαγιάς.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

α. Εκπαιδευτική Μονάδα Καταπολέμησης Πυρκαγιάς

Η εκπαιδευτική μονάδα καταπολέμησης πυρκαγιάς ή προσομοιωτής πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2006. Είναι Αγγλικής κατασκευής και συγκεκριμένα της εταιρείας PROCESS COMBUSTION CO. Προσομοιώνει πολεμικό πλοίο, αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα και περιλαμβάνει αντιπροσωπευτικά διαμερίσματα που συνήθως απαντώνται σε οποιοδήποτε πολεμικό πλοίο .

β. Εκπαιδευτική Μονάδα Καπνού

Η εκπαιδευτική μονάδα καπνού ή προσομοιωτής καπνού τοποθετήθηκε στην παρούσα θέση τον Αύγουστο του 2003 και ενεργοποιήθηκε το Σεπτέμβριο του ιδίου έτους. Είναι Αγγλικής κατασκευής και συγκεκριμένα της εταιρείας PENMANN ENGINEERING CO.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η εκπαίδευση στη Σχολή Ε/Β καθορίζεται από Κανονισμούς, Οδηγούς Εκπαίδευσης ως ακολούθως:

α. Ο.Ε. Σχολείου Νεοεπιβιβαζόμενων σε Π.Π. (FF-1) επ’ ωφελεία στόλου διάρκειας τριών (3) ημερών.

β. Ο.Ε. Σχολείου Πυρόσβεσης Αρχηγών Ομάδων

Αγημάτων Π.Π. (FF-2) επ’ ωφελεία στόλου διάρκειας πέντε (5) ημερών

γ. Ο.Ε. Σχολείου Αξιολόγησης Αγήματος Ε/Β Π.Π. στην Αντιμετώπιση Πυρκαγιάς (FF-3) επ΄ωφελεία στόλου διάρκειας μιας (1) ημέρας.

δ. Ο.Ε. Σχολείου Προσωπικού Ναυτικών Υπηρεσιών (FF-4) επ’ ωφελεία Ναυτικών Υπηρεσιών (Ξηράς) διάρκειας τριών (3) ημερών.

ε. Ο.Ε. Σχολείου Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Προσομοιωτών Σχολής Ε/Β (FF-6) διάρκειας τριάντα (30) ημερών,

στ. Κ.Ε. Σχολείου Καταπολέμησης Πυρκαγιών Δασών – Υπαίθρου (ΠΥΡ/ΓΕΝ) επ’ ωφελεια Ναυτικών Υπηρεσιών διάρκειας πέντε (5) ημερών.

ζ. Κ.Ε. Σχολείου Προσωπικού Κεντρικών Πυροσβεστικών Σταθμών (Ε/Β-4) επ’ ωφελεία προσωπικού Κεντρικών Πυροσβεστικών Σταθμών διάρκειας πέντε (5) ημερών.

η. Ο.Ε. Ατομικής Επιβίωσης στη Θάλασσα (Α.Ε.Θ.) επ’ ωφελεία στόλου διάρκειας πέντε (5) ημερών

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ