Σχολή ΔΜ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΧΟΛΗΣ

Η Σχολή Διοικητικής Μερίμνης λειτούργησε για πρώτη φορά στο Κ.Ε ΠΑΛΑΣΚΑΣ το 1955 και μέχρι το 1971 στεγαζόταν σε τρόπικαλ. Οι ειδικότητες όμως των Διαχειριστών, Εσχαρέων και Θαλαμηπόλων εκπαιδεύονταν ήδη από τον Απρίλιο του 1948 στο ΚΕ/ΠΟΡΟΣ. Στις 22-2-1952 και οι τρεις ειδικότητες μεταφέρονται οργανικά στο Κ.Ε. ΠΑΛΑΣΚΑΣ και λειτούργησαν σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 10034 / 2 / 52 από 19-1-52 Διαταγή ΓΕΝ και την 1120 από 15-2-52 Διαταγή ΔΝΕ. Σαν πρώτος Διευθυντής αναφέρεται ο Πλωτάρχης (Ο) ΧΑΪΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΝ. Από το 1971 έως το 1974, η Σχολή ΔΜ στεγάστηκε στην Σχολή ΣΝ με Διευθυντή τον Διευθυντή της ΣΝ. Από το 1975 και έως το 1992 η Σχολή ΔΜ στεγάστηκε μαζί τις Σχολές Ξένων Γλωσσών σε νέο κτίριο υπό κοινή Διεύθυνση από Οικονομικό Αξιωματικό. Από το 1992 και μέχρι και σήμερα η Σχολή ΔΜ στεγάζεται στον Α’ όροφο της Σχολής ΝΚ.

ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ

  • Σχολείο Αξιωματικών Επιστασιών (ΣΑΕΠ) (Γενικό Μέρος και Ειδικό Μέρος Οικονομικών Αξιωματικών).

  • Σεμινάριο Διαχείρισης Οικονομικής Υπηρεσίας

  • Επικελευστών Διαχειριστών, Διαχειριστών υλικού, Θαλαμηπόλων, Εσχαρέων

  • ΕΠ.ΟΠ Διαχειριστών/Διαχειριστών Λογιστικού, Διαχειριστών/Διαχειριστών Υλικού, Εσχαρέων, Διοικητικής Υποστήριξης/Θαλαμηπόλων

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ