Σχολή Α/Υ - Υ.Ο.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΧΟΛΗΣ

Η Σχολή Α/Υ-ΥΟ στα πρώτα στάδια ιδρύσεως της, λειτουργούσε ως δύο διαφορετικές Σχολές:

α. τη Σχολή Τορπιλητών-Υφάλων ΄Οπλων

β. τη Σχολή «Α/Υ».

Η Σχολή Τορπιλητών-Υφάλων Όπλων, σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία, άρχισε να λειτουργεί μετά τα μέσα του 19ου αιώνα με την επωνυμία Σχολή Τ/Λ ή Ναυκλάστρων. Αρχικά παρείχε εκπαίδευση μόνο σε Ναύτες Στρατεύσιμους ή Εθελοντές. Το 1913 διαχωρίστηκε ο κλάδος του Τορπιλητή σε Τορπιλλομηχανικούς και Ηλεκτρομηχανικούς. Μέχρι το 1915 στεγαζόταν στα κτίρια Υποβρύχιας Άμυνας, (σημερινή βάση Υποβρυχίων) στο ΝΣ. Στη συνέχεια εγκαταστάθηκε στο παροπλισμένο ατμομυοδρόμονα «ΕΥΡΩΤΑ» μέχρι το 1916, οπότε διαλύθηκε λόγω κατάληψης του Ναυστάθμου από τους Συμμάχους. Το 1917 η Σχολή ανασυγκροτείται και μετά από προσωπικές προσπάθειες του Υποπλοιάρχου Γ. ΜΕΤΖΕΒΙΡΗ (1919) και του Πλωτάρχη Ι. ΚΑΡΑΒΙΔΑ (1922), αρχίζει η αποδοτική λειτουργία της, στην εκπαίδευση Αξιωματικών και Υπαξιωματικών. Αυτή την περίοδο η Σχολή μεταφέρεται στο παροπλισμένο θωρηκτό «ΣΠΕΤΣΑΙ». Από το 1933 η Σχολή στεγάστηκε στις εγκαταστάσεις του Κ.Ε. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, με μόνη διακοπή στην περίοδο της Γερμανικής κατοχής 1941-1944 όπου λειτουργούσε στη Μέση Ανατολή επί του Π.Π «ΗΦΑΙΣΤΟΣ». Η Σχολή Α/Υ άρχισε την λειτουργία της στην Αλεξάνδρεια, όπου βρισκόταν ο Ελληνικός Στόλος. Αρχικά παρείχε εκπαίδευση σε επίπεδο πτυχίου Γ΄. Εκείνη την εποχή λειτούργησε για πρώτη φορά Σχολείο για Αξιωματικούς. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η σχολή μεταφέρθηκε στην περιοχή του Σκαραμαγκά. Το 1945 η σχολή Τ- Α/Υ -Δ και η σχολή «Η», απετέλεσαν την υπηρεσία ΣΤΑ/ΥΔΗ, η οποία υπαγόταν Διοικητικά στην τότε Β. Περιοχή ΠΑΛΑΣΚΑΣ. Το 1946 ιδρύθηκε ιδιαίτερο Κέντρο Εκπαιδεύσεως, με την επωνυμία Κ. Ε. ΣΤΑ/ΥΔΗ, το οποίον περιέλαβε τις προαναφερθείσες Σχολές. Τέλος, τον Απρίλιο του 1948, συστήθηκε ιδιαίτερο συγκρότημα αυτών των Σχολών, με τίτλο Κ. Ε ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ. Η ονομασία δόθηκε στη μνήμη και προς τιμή του Αντιπλοιάρχου Ηλία ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, ο οποίος κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του, ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τα θέματα της Ναυτικής Εκπαίδευσης και εισηγήθηκε μεταξύ άλλων την ίδρυση της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), της οποίας υπήρξε και ο πρώτος Διοικητής. Το 1945 μετά την απελευθέρωση, η Σχολή μεταφέρεται και στεγάζεται μαζί με τη Σχολή Τ/Λ, σε κτίριο του Κ.Ε ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ. Το 1990 μεταφέρθηκε στο κτίριο της παλαιάς Σχολής ΣΕΝΤ και από το Μαΐο 2001, υπάγεται στο ενοποιημένο Κ.Ε. ΠΑΛΑΣΚΑΣ. Tέλος τo 2007 η σχολή μεταφέρθηκε στο κτίριο του Διοικητηρίου του Κ.Ε. ΠΑΛΑΣΚΑΣ.

ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ

 • Εξειδικεύσεως μαχίμων Ανθυποπλοιάρχων

 • Πτυχίου ΓΕ-ΙΙ Επικελευστών Τ/Τ-ΤΝ-ΔΥΤ.

 • Πτυχίου Γ΄ ΕΠΟΠ ειδικοτήτων Τ/Τ-Τ/Ν-ΔΥΤ.

 • Τορπιλών SUT-SST4

 • Συστημάτων Τ/Λ SST4

 • Τορπιλών ΜΚ-37 MOD2 

 • Πρόγραμμα ΚΑΛΥΨΩ  

 • Τορπίλης ΜΚ-46 

 • Τορπίλης ΜΚ-46 MOD 5 (SW)

 • Σεμινάριο Ναρκών

 • Σεμινάριο Συσκευής AN SQS 505/509A

 • Εκπαίδευσης Ειδικών Τμημάτων Ε.Δ.

 • Σεμινάριο Νεοεπιβιβαζομένων Στρατευμένης Θητείας σε Π.Π

 1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
 2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ