Προγραμματισμένες Εκπαιδεύσεις

  1. Μηχανοτεχνίτης Εφαρμοστής

  2. Τραπεζοκόμος / Σερβιτόρος

  3. Τεχνικός Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχου Προστασίας Περιβάλλοντος.

  4. Τεχνικός Ασφαλείας Επιπέδου ΑΕΙ και ΤΕΙ

  5. Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων (HACCP)

  6. Ηλεκτρολόγος Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

  7. Τεχνικός Τηλεπικοινωνιών

  8. Τεχνίτης Ξυλουργός

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ