Οργάνωση

Το Κ.Δ.Β.Μ.2 ανήκει στο Κ.Ε. ΠΑΛΑΣΚΑΣ και στεγάζεται στο κτήριο του Διοικητηρίου της Ν.Β. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, διαθέτοντας τους παρακάτω χώρους:

α.         Αίθουσα Διδασκαλίας, ειδικά διαμορφωμένη η οποία έχει πιστοποιηθεί από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ως Εξεταστικό Κέντρο Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων.

β.         Εργαστήριο Πληροφορικής πιστοποιημένο από την KEYCERT, ως αίθουσα Εξετάσεων Γνώσης Χρήσης Η/Υ.

γ.         Εργαστήριο Οπτικών Ινών.

δ.         Εργαστήριο Τεχνικού Η/Υ.

ε.         Εργαστήριο Αυτόματων Προγραμματιστών (PLC).

στ.       Βιβλιοθήκη / Αναγνωστήριο.

ζ.         Δύο Γραφεία Επιτελών.

Επίσης έχει υπό την εποπτεία του την συντήρηση τεσσάρων (4)  Εργαστηρίων της Σχολής ΗΛ/ΗΝ.

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ