Ιστορικό

1.         Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 (ΚΔΒΜ 2) Κ.Ε ΠΑΛΑΣΚΑΣ ιδρύθηκε το 2010 και πιστοποιήθηκε:

α. Από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης (ΕΚΕΠΙΣ) με την ονομασία Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ) Κ.Ε ΠΑΛΑΣΚΑΣ.

β. Η κεντρική δομή που εδρεύει στο Διοικητήριο της ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ.

2.         Το 2012 

α. Έλαβε τη πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π στα πιο κάτω θεματικά πεδία:

 • Πολιτισμού και Αθλητισμού
 • Παιδαγωγικά
 • Πληροφορικής
 • Τουριστικά και ποροχής Υπηρεσιών
 • Αγροτικά
 • Τεχνικά και Μεταφορών
 • Περιβάλλοντος

β. Μετά από Δημόσιο διαγωνισμό πιστοποιήθηκε από τη KeyCert ως εξεταστικό Κέντρο Βασικών Δεξιοτήτων Πληροφορικής και έλαβε το κωδικό “591”.

γ. Διαπιστεύτηκε από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ) το παράρτημα Σ.Υ.Κ., ως φορέας πιστοποίησης προσώπων για Αυτοδύτες (www.esyd.gr)

3.         Το 2013 

α. Ανανεώθηκε η άδεια λειτουργίας του και μετονομάστηκε σε Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (Κ.Δ.Β.Μ.2) Κ.Ε ΠΑΛΑΣΚΑΣ από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π, διάδοχο του Ε.Κ.Ε.Π.Ι.Σ).

β. Πιστοποιήθηκε από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ως Εξεταστικό Κέντρο Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων. (www.eoppep.gr)

4.         Το 2014 

α. Πιστοποιήθηκε από τη Κεντρική Επιτροπή Πιστοποίησης (Κ.Ε.Π) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α) (κωδικός πιστοποίησης κέντρου 12.13).(www.ekdd.gr).

β. Πιστοποιήθηκε από την KeyCert επιπλέον ως εξεταστικό κέντρο για τις Προχωρημένες Δεξιότητες πληροφορικής.

γ. Πιστοποιήθηκαν από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π και εντάχθηκαν στη Κεντρική Δομή του Κ.Δ.Β.Μ.2 Κ.Ε ΠΑΛΑΣΚΑΣ τα πιο κάτω εργαστήρια της Σχολής ΗΛ/ΗΝ:

 • Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Εφαρμογών
 • Εργαστήριο Ψηφιακών Ηλεκτρονικών
 • Εργαστήριο Radar
 • Εργαστήριο Μικροκυματικής και Γραμμών/Κεραιών

5.         Το 2015

Πιστοποιήθηκε από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων του ΕΟΠΠΕΠ ως Εξεταστικό Κέντρο Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων Μη Τυπικής Εκπαίδευσης.

6.         Το 2016

α. Συμμετείχε για πρώτη φορά σε προγράμματα ERASMUS.

β. Πιστοποιήθηκε επί πλέον ως εξεταστικό κέντρο για τις Εξειδικευμένες Δεξιότητες πληροφορικής.

7.         Το 2020

Ανανεώθηκε η σύμβαση με την εταιρία παροχής Πιστοποίησης Πληροφορικής KEYCERT.

8.         Από το 2022

Έχει αναλάβει να διεξάγει διακλαδικά σχολεία επιμόρφωσης στις ενότητες του Τεχνικού Ασφαλείας και Γ.Υ.Α.Π.Π.

 

 1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
 2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ