Ιστορικό

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 Κ.Ε ΠΑΛΑΣΚΑΣ ιδρύθηκε το 2010 και πιστοποιήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης (ΕΚΕΠΙΣ) με την ονομασία Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ) Κ.Ε ΠΑΛΑΣΚΑΣ. Πιστοποιήθηκε η κεντρική δομή που εδρεύει στο Διοικητήριο της ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ και το Παράρτημα αυτού στη Σ.Υ.Κ. Έλαβε τη πιστοποίηση να διεξαγάγει πιστοποιημένη εκπαίδευση στις ειδικότητες των Θαλαμηπόλων (κεντρική δομή), Ναυαγοσωστών/Αυτοδυτών (Παράρτημα Σ.Υ.Κ).

Το 2012 έλαβε τη πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π στα πιο κάτω εννέα (9) θεματικά πεδία:

 1. Υγείας και Πρόνοιας
 2. Πολιτισμού και Αθλητισμού
 3. Παιδαγωγικά
 4. Οικονομίας και Διοίκησης
 5. Πληροφορικής
 6. Τουριστικά και παροχής Υπηρεσιών
 7. Αγροτικά
 8. Τεχνικά και Μεταφορών
 9. Περιβάλλοντος

Το 2013 ανανεώθηκε η άδεια λειτουργίας του και μετονομάστηκε σε Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 Κ.Ε ΠΑΛΑΣΚΑΣ (Κ.Δ.Β.Μ.2 Κ.Ε ΠΑΛΑΣΚΑΣ) από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π, διάδοχο του Ε.Κ.Ε.Π.Ι.Σ).

Το 2012 πιστοποιήθηκε από τη KeyCertως εξεταστικό Κέντρο Βασικών Δεξιοτήτων Πληροφορικής και έλαβε το κωδικό 591 (μετά από Δημόσιο διαγωνισμό).(www.keycert.gr)

Το 2013 πιστοποιήθηκε από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ως Εξεταστικό Κέντρο Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων. (www.eoppep.gr)

Το 2012 διαπιστεύτηκε από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ) το παράρτημα Σ.Υ.Κ ως φορέας πιστοποίησης προσώπων για Αυτοδύτες (www.esyd.gr)

Το 2014 πιστοποιήθηκε από τη Κεντρική Επιτροπή Πιστοποίησης (Κ.Ε.Π) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α) (κωδικός πιστοποίησης κέντρου 12.13).(www.ekdd.gr)

Το 2014 πιστοποιήθηκαν από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π και εντάχθηκαν στη Κεντρική Δομή του Κ.Δ.Β.Μ.2 Κ.Ε ΠΑΛΑΣΚΑΣ τα πιο κάτω εργαστήρια της Σχολής ΗΛ/ΗΝ:

 1. Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Εφαρμογών.
 2. Εργαστήριο Ψηφιακών Ηλεκτρονικών
 3. Εργαστήριο Αυτοματισμού και Ηλεκτρονικών Ισχύος
 4. Εργαστήριο Radarαπό
 5. Εργαστήριο Μικροκυματικής/Γραμμών/Κεραιών/
 6. Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών
 7. Εργαστήριο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
 8. Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών
 1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
 2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ