Εξετάσεις πιστοποίησης σε βασικές και προχωρημένες δεξιότητες πληροφορικής

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (KEYCERT)

    1.    Την 31 Ιουλίου 2017 ανανεώθηκε η σύμβαση με την εταιρεία KeyCert επ΄ ωφελεία του προσωπικού του ΠΝ, των μελών των οικογενειών των καθώς και των αποστράτων και συνταξιούχων ΜΠΥ/ΣΕΙΔ και μελών οικογενειών των.
    2.    Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 (ΚΔΒΜ2) Κ.Ε ΠΑΛΑΣΚΑΣ πιστοποιήθηκε τον Μάρτιο 2012 από τη KeyCert (αρ. κέντρου 591) ως εξεταστικό κέντρο στις Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής. 
    3.    Το 2014 πιστοποιήθηκε επί πλέον ως εξεταστικό κέντρο  για τις Προχωρημένες Δεξιότητες Πληροφορικής. 
    4.    Το 2016 πιστοποιήθηκε ως εξεταστικό κέντρο για τις ειδικότητες Τεχνικός Η/Υ και Τεχνικός Δικτύων. 
    5.    Το ΚΔΒΜ2 ΚΕ ΠΑΛΑΣΚΑΣ ως εξεταστικό κέντρο παρέχει τα πιο κάτω Πιστοποιητικά:
          α.    KEY CERT IT INITIAL
        β.    KEY CERT IT BASIC
        γ.    KEYCERT IT BASIC PLUS
        δ.    KEY CERT IT EXPERT
        ε.    KEY CERT IT EXPERT FULL
        στ.    KEY CERT ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ
        ζ.    KEY CERT ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ
      6.    Οδηγίες συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων 
Βασικών και Προχωρημένων Δεξιοτήτων Πληροφορικής.
        α.    Απευθύνεται σε όλο το προσωπικό του ΠΝ και παρέχει πιστοποίηση αναγνωρισμένη από τον ΑΣΕΠ απονέμοντας τα πιστοποιητικά:
            (1)    Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής
                (α)    KeyCert IT Initial (office  2007)
                (β)        KeyCert IT Basic (office 2007)
                (γ)        KeyCert IT Basic Plus (office 2007)
            (2)    Προχωρημένες Δεξιότητες Πληροφορικής 
                (α)    KeyCert IT Expert (office 2007)
                (β)    KeyCert IT Expert Full (office 2007)
        β.    Οι εξεταζόμενες ενότητες είναι:
            (1)    windows
            (2)    word
            (3)    excel
            (4)    internet/outlook
            (5)    power point
            (6)    access
        γ.    Για την απόκτηση του πιστοποιητικού KeyCert IT Initial απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 1 έως 5 ενότητες (οποιεσδήποτε).
Για την απόκτηση του πιστοποιητικού KeyCert IT Basic απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 3 έως 5 ενότητες (υποχρεωτικά οι ενότητες word, excel, internet).
Για την απόκτηση του πιστοποιητικού KeyCert IT Basic Plus απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 6  ενότητες (διπλή μοριοδότηση στον ΑΣΕΠ). 
Για την απόκτηση του πιστοποιητικού KeyCert IT Expert απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 1  ενότητα οποιαδήποτε (word, excel, power point, access). 
Για την απόκτηση του πιστοποιητικού KeyCert IT Expert FULL απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 4  ενότητες (word, excel, power point, access). 

        δ.    Η ισχύς της πιστοποίησης είναι αορίστου χρόνου (ισχύει για πάντα).
        ε.    Το κόστος για την όλη διαδικασία ανέρχεται στα 25 ευρώ για οποιοδήποτε από τις βασικές δεξιότητες πληροφορικής και 20 ευρώ για οποιοδήποτε από τις προχωρημένες δεξιότητες πληροφορικής  και περιλαμβάνει τα πιο κάτω:
            (1)    Έκδοση κάρτας υποψηφίου από τη KeyCert.
            (2)    Παροχή εγχειριδίου για προετοιμασία, της KeyCert, (δεν επιστρέφεται)
            (3)    Παροχή κωδικού εισόδου σε πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, για εξ αποστάσεως μελέτη.
            (4)    Απεριόριστος αριθμός εξετάσεων και επανεξετάσεων ανά ενότητα.
            (5)    Έκδοση πιστοποιητικού από τη KeyCert.

        στ.    Οι εξετάσεις διενεργούνται στην αίθουσα πληροφορικής του ΚΔΒΜ2 ΚΕ ΠΑΛΑΣΚΑΣ που εδρεύει στο ισόγειο του Διοικητηρίου της 
ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ.
        ζ.    Η διάρκεια εξέτασης της κάθε ενότητας είναι 45 λεπτά, η διαδικασία γίνεται online και για να θεωρηθεί επιτυχής η εξέταση θα πρέπει να λάβει ο εξεταζόμενος τη βάση (70/100). Κατοχυρώνονται οι ενότητες για τις οποίες ο εξεταζόμενος έχει λάβει βαθμό μεγαλύτερο της βάσης.
        η.    Διαδικασία συμμετοχής στις εξετάσεις
            (1)      Κατάθεση ποσού 25 ευρώ για το βασικό επίπεδο ή 20 ευρώ για το προχωρημένο επίπεδο έναν από τους κάτωθι λογαριασμούς :

                     α)Alpha Βank  GR1901405750575002320000939

                      β)Τράπεζα Πειραιώς  GR0301722500005250059809592

                      γ) Εθνική Τράπεζα  GR2601103770000037744049208

                      δ) Eurobank  GR9702602390000750200311908.

               Σε όλους τους λογαριασμούς ως δικαιούχος  εμφανίζεται η εταιρεία «Interactive ΟΕ».

                     Στην κατάθεση να αναγράφεται η αιτιολογία KEYCERT
            (2)    Συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής η οποία βρίσκεται εδώ καθώς και στο WAN στο News Feed, επισυνάπτοντας το καταθετήριο από τη Τράπεζα 
            (3)    Προσκόμιση της αίτησης στο ΚΔΒΜ2 ΚΕ ΠΑΛΑΣΚΑΣ μαζί με την απόδειξη κατάθεσης από τη τράπεζα, παραλαβή εγχειρίδιου και οδηγίες απόκτησης  κωδικού για την τηλεκπαίδευση.
            (4)    Επικοινωνία τηλεφωνική με τη γραμματεία του ΚΔΒΜ2 (210_5531326) για την οριστικοποίηση ημερομηνίας εξέτασης ή επανεξέτασης.
            (5)    Παραλαβή από το ΚΔΒΜ 2 του πιστοποιητικού μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των δηλωθέντων ενοτήτων μετά από συνεννόηση.

    7.    Υφίσταται δυνατότητα εκπαίδευσης του προσωπικού στην αίθουσα υπολογιστών του ΚΔΒΜ2 ΚΕ ΠΑΛΑΣΚΑΣ, σε demo προγράμματα που προσομοιάζουν τις εξετάσεις για συνολικά 20 άτομα, καθημερινές εργάσιμες ώρες
μετά από συνεννόηση με γραμματεία ΚΔΒΜ2. 

    8.    Για τα μέλη των οικογενειών εν ενεργεία και εν αποστρατεία στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού καθώς και για το εν αποστρατεία στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό του ΠΝ ισχύουν τα πιο πάνω προσφερόμενα αλλά με κόστος 68 ευρώ και οι εξετάσεις διενεργούνται στο ΚΔΒΜ2 ΟΜΗΡΟΣ επί της οδού Βερανζέρου 3 - Πλ. Κάνιγγος, 10677, ΑΘΗΝΑ ,Τηλέφωνα : 210 3390623 & 210 3392367.

    9.    Επιπροσθέτως για το σύνολο του προσωπικού παραγράφου 
6(α) και  8, προσφέρεται στην τιμή των 120 ευρώ εκπαίδευση στις βασικές και προχωρημένες δεξιότητες πληροφορικής για απεριόριστες ώρες και απεριόριστο αριθμό επανεξετάσεων. Οι εξετάσεις και τα μαθήματα διενεργούνται στο ΚΔΒΜ2 ΟΜΗΡΟΣ επί της οδού Βερανζέρου 3 - Πλ. Κάνιγγος, 10677, ΑΘΗΝΑ ,Τηλέφωνα : 210 3390623 & 210 3392367.