Εξετάσεις πιστοποίησης σε εξειδικευμένες δεξιότητες πληροφορικής

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (KEYCERT)

1.Την 31 Ιουλίου 2017 ανανεώθηκε η σύμβαση με την εταιρεία KeyCert επ΄ ωφελεία του προσωπικού του ΠΝ, των μελών των οικογενειών των καθώς και των αποστράτων και συνταξιούχων ΜΠΥ/ΣΕΙΔ και μελών οικογενειών των.

2.Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 (ΚΔΒΜ2) Κ.Ε ΠΑΛΑΣΚΑΣ πιστοποιήθηκε τον Μάρτιο 2012 από τη KeyCert (αρ. κέντρου 591) ως εξεταστικό κέντρο στις Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής. 

3.Το 2014 πιστοποιήθηκε επί πλέον ως εξεταστικό κέντρο  για τις Προχωρημένες Δεξιότητες Πληροφορικής. 

4.Το 2016 πιστοποιήθηκε ως εξεταστικό κέντρο για τις ειδικότητες Τεχνικός Η/Υ και Τεχνικός Δικτύων. 

5.Το ΚΔΒΜ2 ΚΕ ΠΑΛΑΣΚΑΣ ως εξεταστικό κέντρο παρέχει τα πιο κάτω Πιστοποιητικά:

         α.KEY CERT IT INITIAL

β.KEY CERT IT BASIC

γ.KEYCERT IT BASIC PLUS

δ.KEY CERT IT EXPERT

ε.KEY CERT IT EXPERT FULL

στ.KEY CERT ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ

ζ.KEY CERT ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

         6. Οδηγίες συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων Εξειδικευμένων Δεξιοτήτων Πληροφορικής.

α.Απευθύνεται σε όλο το προσωπικό του ΠΝ και παρέχει πιστοποίηση απονέμοντας τα πιστοποιητικά:

(1)KeyCert IT Specialist (Τεχνικός Η/Υ)

(2)KeyCert IT Specialist (Τεχνικός Δικτύων)

β.Οι εξεταζόμενες ενότητες για το KeyCert IT Specialist 

(Τεχνικός Η/Υ) είναι:

(1)Αρχιτεκτονική Η/Υ.

(2)Εγκατάσταση και Παραμετροποίηση Λειτουργικών Συστημάτων.

(3)Εγκατάσταση Λογισμικού.

(4)Επισκευή και συντήρηση Η/Υ.

γ.Οι εξεταζόμενες ενότητες για το KeyCert IT Specialist 

(Τεχνικός Δικτύων) είναι:

(1)Αρχιτεκτονική Η/Υ.

(2)Εγκατάσταση και Παραμετροποίηση Λειτουργικών Συστημάτων.

(3)Εισαγωγή στα δίκτυα.

(4)Ασφάλεια Δικτύων.

δ.Για την απόκτηση του πιστοποιητικού KeyCert IT Specialist 

(Τεχνικός Η/Υ) απαιτείται η επιτυχής εξέταση και στις 4 εξεταζόμενες ενότητες.

ε.Για την απόκτηση του πιστοποιητικού KeyCert IT Specialist 

(Τεχνικός Δικτύων Η/Υ) απαιτείται η επιτυχής εξέταση και στις 4 εξεταζόμενες ενότητες

στ.Το κόστος για την όλη διαδικασία ανέρχεται στα 20 ευρώ και περιλαμβάνει τα πιο κάτω:

(1)Έκδοση κάρτας υποψηφίου από τη KeyCert.

(2)Απεριόριστος αριθμός εξετάσεων και επανεξετάσεων ανά ενότητα.

(3)Έκδοση πιστοποιητικού από τη KeyCert.

ζ.Οι εξετάσεις διενεργούνται στην αίθουσα πληροφορικής του ΚΔΒΜ2 ΚΕ ΠΑΛΑΣΚΑΣ που εδρεύει στο ισόγειο του Διοικητηρίου της ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ.

η.Η διάρκεια εξέτασης της κάθε ενότητας είναι 45 λεπτά, η διαδικασία γίνεται online και για να θεωρηθεί επιτυχής η εξέταση θα πρέπει να λάβει ο εξεταζόμενος τη βάση (70/100). Κατοχυρώνονται οι ενότητες για τις οποίες ο εξεταζόμενος έχει λάβει βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο της βάσης.

θ.Διαδικασία συμμετοχής στις εξετάσεις

(1)Κατάθεση ποσού 20 ευρώ σε έναν από τους κάτωθι λογαριασμούς:

        α)Alpha Βank  GR1901405750575002320000939

  β)Τράπεζα Πειραιώς  GR0301722500005250059809592

  γ) Εθνική Τράπεζα  GR2601103770000037744049208

  δ) Eurobank  GR9702602390000750200311908.

Σε όλους τους λογαριασμούς ως δικαιούχος  εμφανίζεται η εταιρεία «Interactive ΟΕ».

Στην κατάθεση να αναγράφεται η αιτιολογία KEYCERT

(2)Συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής η οποία βρίσκεται εδώ καθώς και στο WAN στο News Feed, επισυνάπτοντας το καταθετήριο από τη Τράπεζα 

(3)Προσκόμιση της αίτησης στο ΚΔΒΜ2 ΚΕ ΠΑΛΑΣΚΑΣ μαζί με την απόδειξη κατάθεσης από τη τράπεζα.

(4)Επικοινωνία τηλεφωνική με τη γραμματεία του ΚΔΒΜ2 (210_5531326) για την οριστικοποίηση ημερομηνίας εξέτασης ή επανεξέτασης.

(5)Παραλαβή από το ΚΔΒΜ 2 του πιστοποιητικού μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των δηλωθέντων ενοτήτων μετά από συνεννόηση.

7.Δεν (ΑΡΝ) υφίσταται δυνατότητα εκπαίδευσης του προσωπικού στην αίθουσα υπολογιστών του ΚΔΒΜ2 ΚΕ ΠΑΛΑΣΚΑΣ, σε demo προγράμματα που προσομοιάζουν τις εξετάσεις. 

 

8.Η ύλη για τις παραπάνω πιστοποιήσεις δεν παρέχεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή από το ΚΔΒΜ2 και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά στους υπερσυνδέσμους

http://keycert.net/aimages/pdf/texnikos-pc.pdf 

http://keycert.net/aimages/pdf/texnikos-diktywn.pdf 

9.Προσωρινά υπάρχει κάποια δυσλειτουργία στις ενότητες Αρχιτεκτονική Η/Υ, Εγκατάσταση και Παραμετροποίηση Λειτουργικών Συστημάτων και Εγκατάσταση Λογισμικού η οποία θα διευθετηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ