Εκπαιδεύσεις / Εξετάσεις

  1. Από τον Ιούλιο 2012 έως Δεκέμβριο 2014 έχουν λάβει μέρος σε εξετάσεις 450 άτομα και έχουν απονεμηθεί 124 πιστοποιητικά στις Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής KEYCERTITBASICκαι KEYCERTITBASICPLUS.

  2. Τον Φεβρουάριο 2014 υλοποιήθηκε το πρώτο Σχολείο με πιστοποιημένη Επιμόρφωση από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Τεχνικών Ασφαλείας Επιπέδου ΑΕΙ και ΤΕΙ (Υπ. Απόφ. 1572/69/20-01-2014)

  3. Τον Νοέμβριο 2014 υλοποιήθηκε το πρώτο Σχολείο με πιστοποιημένη επιμόρφωση από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α , Επιμόρφωση στην Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων (HACCP)

  4. Τον Σεπτέμβριο 2014 υποβλήθηκε στον ΕΟΠΠΕΠ προς πιστοποίηση μελέτη που εκπονήθηκε για το επαγγελματικό περίγραμμα του Τεχνίτη Μετατόπισης και Ανύψωσης Βαρέων Αντικειμένων (Μανουβραδόρου) καθώς και πρόγραμμα σπουδών. (Αποτελεί πρότυπο προς υιοθέτηση από τον ΕΟΠΠΕΠ και τους Κοινωνικούς Εταίρους).

  5. Τον Νοέμβριο 2014 άρχισε η υλοποίηση του πρώτου προγράμματος εξειδίκευσης του Τεχνίτη Μετατόπισης και Ανύψωσης Βαρέων Αντικειμένων (Μανουβραδόρου) και θα ολοκληρωθεί 30 Ιανουαρίου 2015

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ