Εκπαιδεύσεις

1.         Τεχνικός Ασφαλείας Επιπέδου ΑΕΙ και ΤΕΙ.

2.         Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων (HACCP).

3.         Στελέχωση Γραφείου Υγιεινής Ασφάλειας και Προστασίας Περιβάλλοντος.

4.         Μετρολογία.

5.         Οπτικές Ίνες.

6.         Προγραμματισμός PLC.

7.         Τεχνικός Η/Υ, Τεχνικός Δικτύων και χρήση Η/Υ.

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ