Αποστολή

Η αποστολή του Κ.Δ.Β.Μ-2 ΚΕ ΠΑΛΑΣΚΑΣ είναι, να χορηγεί πιστοποιημένη εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση στο προσωπικό του ΠΝ, με σκοπό τη βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων του, σύμφωνα με απόφαση ΓΕΝ, Φ.000/2/10/Σ.15281/23 Σεπτεμβρίου 2010.

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ