Εγκαταστάσεις

Η υλοποίηση του εκπαιδευτικού  έργου του ΚΕ ΠΑΛΑΣΚΑΣ πραγματοποιείται στο κτίριο του Διοικητηρίου που στεγάζονται οι σχολές ΗΛ/ΗΝ, ΠΒ, ΑΥ, ΥΓ, ΣΕΕΠΝ,  στο κτίριο Β που στεγάζονται οι σχολές ΝΚ, ΔΜ, ΟΑ/ΧΑΜ, στο κτίριο  Γ  που στεγάζονται οι σχολές ΣΝ, ΜΗΧ/ΤΕΧΝ, καθώς και στις εγκαταστάσεις σχολής Ε.Β. και στο ΚΕΚ-ΚΔΒΜ2. Στο υπό ανακαίνιση Αμφιθέατρο μας, πραγματοποιούνται διαλέξεις, ομιλίες προσκεκλημένων και επισήμων, καθώς και το τριήμερο Σχολείο ΣΕΕΠΝ 120.

 

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ

Εγκαταστάσεις

Εγκαταστάσεις   Εγκαταστάσεις

ΚΤΙΡΙΟ Β ΣΧΟΛΩΝ ΝΚ, ΟΑ, ΔΜ

Εγκαταστάσεις


ΚΤΙΡΙΟ Γ ΣΧΟΛΗ ΣΝ

Εγκαταστάσεις


ΚΤΙΡΙΟ Γ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧ, ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Εγκαταστάσεις

 

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΒ

Εγκαταστάσεις

ΚΕΚ ΚΕ ΠΑΛΑΣΚΑΣ (Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 - ΚΔΒΜ-2)

Εγκαταστάσεις
 


 

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ