Δραστηριότητες

Ειδική επιμορφωτική εκπαίδευση ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ​

        Το χρονικό διάστημα από 21-24 Ιανουαρίου 2020 στη Σχολή Συνεννοήσεως διεξήχθη ειδική επιμορφωτική εκπαίδευση επ' ωφελεία δεκατριών στελεχών του ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ, στα πλαίσια του μνημονίου συνεργασίας ΠΝ-ΛΣ.

        Η εκπαίδευση αυτή παρασχέθηκε αδαπάνως.

    


Διάλεξη με θέμα "Η Ανάπτυξη της Δημιουργικής Σκέψης"

        Στο πλαίσιο δια βίου μάθησης των στελεχών του ΠΝ, Την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου έλαβε χώρα στο αμφιθέατρο του ΚΕ ΠΑΛΑΣΚΑΣ επιμορφωτική διάλεξη με θέμα "Η Ανάπτυξη της Δημιουργικής Σκέψης" από τον Δρ Ιωάννη Καλογεράκη στην μνήμη του Ανθυπασπιστή (Τ/ΗΝ) Αθανάσιου Καπουτσή. Κύριοι άξονες της εισηγήσεως ήταν το πως ορίζεται η δημιουργική σκέψη, το πως αναπτύσσεται και το γιατί χρειάζεται σε ένα σύγχρονο και συνεχώς εξελισσόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον όπως αυτό των Ναυτικών Επιχειρήσεων."

    


Επίσκεψη ΥΦΕΘΑ στο συγκρότημα ΔΝΕ την 4 Σεπτεμβρίου 2019

        Την Τετάρτη 4 Σεπ 19 επισκέφτηκε την Διοίκηση Ναυτικής Εκπαίδευσης ο ΥΦΕΘΑ, κ. Α. Στεφανής.

        Κατά την επίσκεψη, στην οποία ήταν παρών και ο Α/ΓΕΝ, Αντιναύαρχος Ν. Τσούνης ΠΝ, εκτελέστηκε ενημέρωση  του κ. Υπουργού από τον Διοικητή ΔΝΕ, Υποναύαρχο Π. Χατζάκη ΠΝ, για το έργο της ΔΝΕ και στην συνέχεια ο κ. Υπουργός  επισκέφτηκε την σχολή Ε/Β, την ΣΜΥΝ και την σχολή Ν.Κ., όπου του έγινε ενημέρωση και επίδειξη.

        Μετά το πέρας των επισκέψεων ο κ. Υπουργός απήφθυνε χαιρετισμό στο προσωπικό της ΔΝΕ στο χώρο του αμφιθέατρου της σχολής ΝΚ.

    


Επίσκεψη του ΣΑΕΠ στην ΕΣΔΕ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ και στο ΕΚΕΑ

Την 11 και  12 Ιουλίου 2019 έλαβε χώρα επίσκεψη 8  Ανθυποπλοιάρχων του Σχολείου Αξιωματικών Επιστασιών Πλοίων (ΣΑΕΠ) Εξειδίκευσης ΣΝ  στην ΕΣΔΕ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ και στο ΕΚΕΑ.


Τελετή Ορκωμοσίας και Απονομής Πτυχίων Νέων Επίκουρων Σημαιοφόρων 258ου Σχολείου ΣΕΑ/Μ

Την  Παρασκευή 12 Ιουλίου 2019 στο Αμφιθέατρο του Κ.Ε. ΠΑΛΑΣΚΑΣ έλαβε χώρα η τελετή ορκωμοσίας και απονομής πτυχίων 15 μαθητών του 258ου Σχολείου ΣΕΑ/Μ παρουσία του Α/Ε ΔNE.


Εκπαίδευση Εθελοντικών Ομάδων Δασοπροστασίας Στη Σχολή Ε/Β

Την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019 στη Σχολή Ε/Β διεξήχθη εκπαίδευση σε πέντε μέλη της Εθελοντικής Ομάδας Δασοπροστασίας Πυρόσβεσης Γλυφάδας (ΔΑΠΥΓ) και σε δέκα μέλη της Επίλεκτης Ομάδας Ειδικών Αποστολών Αιγάλεω (ΕΠΟΜΕΑ). Η εκπαίδευση περιελάμβανε διαφυγή και διάσωση από αφιλόξενο περιβάλλον εντός του προσομοιωτή διαφυγής καθώς και πρώτες ενέργειες αντιμετώπισης πυρκαγιάς. Η εκπαίδευση αυτή παρασχέθηκε αδαπάνως. 


Επίσκεψη – Ενημέρωση Ξένων Ακολούθων  Στη Σχολή Ε/Β

Την Τρίτη 18 Ιουνίου 2019 τις εγκαταστάσεις της Σχολή Ε/Β επισκέφθηκαν οι ξένοι ακόλουθοι με τη συνοδεία των βοηθών τους και συζύγων, ορισμένων εξ’ αυτών. Το πρόγραμμα περιλάμβανε παράθεση καφέ, ενημέρωση/παρουσίαση της Σχολής Ε/Β στην αγγλική γλώσσα, ξενάγηση και σύντομη επίδειξη των δυνατοτήτων της Σχολής, από το μόνιμο προσωπικό. Μετά την επίδειξη παρασχέθηκε σε όλους τους εμπλεκομένους καφές, αναψυκτικό και ελαφρύ γεύμα (σνακ), στην πισίνα του ΘΑΥΝ.


ΕΝ ΠΛΩ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΘΧΩΝ ΣΑΕΠ

Την Τρίτη 21 Μαΐου 2019  και στο πλαίσιο της εν πλω εκπαίδευσης και αξιολόγησης των Ανθχων σπουδαστών στο ΣΑΕΠ (Ειδικό Μέρος Μαχίμων) εκτελέσθηκε εκπαιδευτικός πλους επί των ΤΠΚ ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ και ΤΠΚ ΒΟΤΣΗΣ.

Στο ΤΠΚ ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ επέβη ο  Διοικητής Κ.Ε. ΠΑΛΑΣΚΑΣ Πλοίαρχος Π. Φιλιππίδης ΠΝ.


Ολοκλήρωση Συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+ 2018 του ΚΔΒΜ2 Κ.Ε. ΠΑΛΑΣΚΑΣ με 4 ροές.

ΡΟΗ 1: «Technology and Classroom», στο εκπαιδευτικό κέντρο iHMalta της Μάλτας, με τη συμμετοχή Στρατιωτικού και Πολιτικού προσωπικό του ΠΝ (σύνολο 8 άτομα).

ΡΟΗ 2:  «PLC LOGO SIEMENS», στην Εκπαιδευτική Εταιρεία WBS AG TRAINING της Δρέσδης στη Γερμανία, με συμμετοχή Στρατιωτικού και Πολιτικού προσωπικό του ΠΝ (σύνολο 15 άτομα).

ΡΟΗ 3: «INFORMATION TECHNOLOGY IN EDUCATION/TRAINERS TRAINING IN WORK BASED LEARNING» στο εκπαιδευτικό κέντρο IFOM της Μπολόνιας στην Ιταλίας, με συμμετοχή Στρατιωτικού και Πολιτικού προσωπικό του ΠΝ (σύνολο 15 άτομα).

ΡΟΗ 4: «WEB DEVELOPMENT» στην Εκπαιδευτική Εταιρεία WBS AG TRAINING της Δρέσδης στη Γερμανία, με συμμετοχή Στρατιωτικού και Πολιτικού προσωπικό του ΠΝ (σύνολο 15 άτομα).


Κατασκευή εργαστηρίου Οπτικών Ινών στο ΚΔΒΜ2 Κ.Ε. ΠΑΛΑΣΚΑΣ.

Προσωπικό που συμμετείχε στο πρόγραμμα ERASMUS+ 2017 με θέμα «Οπτικές Ίνες» ανέλαβε την κατασκευή εργαστηρίου Οπτικών Ινών και του αντίστοιχου τεχνικού εγχειριδίου.


Νέο εργαστήριο Τεχνικών Η/Υ.

Από προσωπικό της Σχολής ΝΚ και του ΚΔΒΜ2 Κ.Ε. ΠΑΛΑΣΚΑΣ δημιουργήθηκε κατάλληλο εργαστήριο για την εκπαίδευση Τεχνικού Η/Υ το οποίο δικτυώθηκε με οπτικές ίνες.


Ημερίδα Διάχυσης Αποτελεσμάτων συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus +

        Tην Τρίτη 19 Ιουνίου 2018 πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο του Κέντρου Εκπαίδευσης ΠΑΛΑΣΚΑΣ, παρουσία του Διοικητού Ναυτικής Εκπαίδευσης Υποναυάρχου Ε. Μικρού ΠΝ, ημερίδα με σκοπό την ενημέρωση και τη διάχυση των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσης που παρακολούθησε το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό του Πολεμικού Ναυτικού, στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS Plus. Το εν λόγω πρόγραμμα διοργανώνεται και υλοποιείται για το ΠΝ από το ΚΔΒΜ2 του Κ.Ε. ΠΑΛΑΣΚΑΣ.

        Στην εν λόγω ημερίδα παρουσιάστηκε το πρόγραμμα ERASMUS Plus, από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), το σύστημα πιστοποίησης EUROPASS από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) και έγινε συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων συμμετοχής στο πρόγραμμα ERASMUS από τη Σιβιτανίδειο Σχολή . Στην ημερίδα συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι διαφόρων φορέων εμπλεκομένων με τις δράσεις του ERASMUS+.

        Παράλληλα, αναλύθηκαν οι υλοποιημένες ροές Δράσης ΚΑ1 και ΚΑ2 που πραγματοποιήθηκαν το έτος 2017 από το Κ.Ε. ΠΑΛΑΣΚΑΣ καθώς και η σύγκριση με το έτος 2016 και το παραγόμενο εκπαιδευτικό όφελος που προέκυψε από τις δράσεις αυτές για το Πολεμικό Ναυτικό, σε μία προσπάθεια το προσωπικό του ΠΝ και ειδικότερα οι Αξιωματικοί Εκπαίδευσης των Διοικήσεων και των υπηρεσιών του ΠΝ, να καταστούν κοινωνοί των ευκαιριών εκπαίδευσης που παρέχει το συγκεκριμένο πρόγραμμα, του τρόπου υλοποίησης του, καθως και την δυνητική δυνατότητα κάλυψης εκπαιδευτικών αναγκών που ανακύπτει απο τις δράσεις του ERASMUS+.


Επίσκεψη αντιπροσωπείας Κινέζικων πλοίων στους προσομοιωτές  Ε/Β-ΝΚ ΚΕ ΠΑΛΑΣΚΑΣ την Δευτέρα 24 Ιουλίου 2017


Eκπαιδευτική επίσκεψη ΣΑΕΠ Εξειδίκευσης ΣΝ σε ΑΤΑΠ/ΕΚΑΕ-ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΠΝ την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2017


Eκπαιδευτική επίσκεψη ΣΑΕΠ Εξειδίκευσης ΣΝ στον επίγειο δορυφορικό σταθμό Αταλάντης την Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017


 

Eκπαιδευτική επίσκεψη 31ου ΣΑΕΠ Εξειδίκευσης Α/Υ-Υ/Ο στις εγκαταστάσεις της Διοίκησης Ελικοπτέρων Ναυτικού (ΔΕΝ) την 19 Μαίου 2017


Eκπαιδευτική επίσκεψη 31ου ΣΑΕΠ Εξειδίκευσης Α/Υ-Υ/Ο στο Κέντρο Ανάλυσης Ακουστικών Συχνοτήτων (ΚΑΑΣ) και τις εγκαταστάσεις της 353 ΜΝΑΣ την 16η Μαίου 2017


Η Δυνατότητα Ένταξης της Πλάγιας και Δημιουργικής Σκέψης στην Εκπαίδευση του ΠΝ

Επιμορφωτική διάλεξη με θέμα "Η Δυνατότητα Ένταξης της Πλάγιας και Δημιουργικής Σκέψης στην Εκπαίδευση του ΠΝ" με κεντρικό ομιλητή τον Δρ Ιωάννη Καλογεράκη (εκπαιδεύει στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών στην ένταξη της πλάγιας και δημιουργικής σκέψης στη διοικητική διαδικασία) και με έκτακτη ειδική παρέμβαση του καθηγητή ψυχολογίας και Γενικού Γραμματέα της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας (Αρσάκεια-Τοσίτσεια σχολεία), που έχει εντάξει τη δημιουργική σκέψη στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Η εν λόγω διάλεξη θα έλαβε χώρα την Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2016, στο Αμφιθέατρο του Κ.Ε. ΠΑΛΑΣΚΑΣ 15:00-17:30.


Εξετάσεις πιστοποίησης πληροφορικής στρατευσίμων Ε' ΕΣΣΟ

Το χρονικό διάστημα από 21-30 Νοεμβρίου διεξήχθηκαν εκπαίδευση και εξετάσεις στις βασικές και προχωρημένες δεξιότητες πληροφορικής στο ΚΔΒΜ2 ΚΕ ΠΑΛΑΣΚΑΣ.

Στις τελικές εξετάσεις πιστοποίησης  έλαβαν μέρος 91 άτομα από τους οποίους έλαβαν πιστοποίηση 79 (10 πιστοποιήσεις EXPERT και 69 Basic και Basic Plus).

Το συνολικό ποσοστό επιτυχίας ανέρχεται στο 86,8% και αποτελεί πανελλήνιο ρεκόρ επιτυχιών αλλά και συμμετοχόντων σε αυτό το χρονικό διάστημα σύμφωνα με τα στατιστικά της εταιρίας KeyCert.

 


Αλλαγή Διοικητή ΚΕΠΑΛ

 

Την 12/07/16 εκτελέστηκε αλλαγή διοικητού ΚΕ ΠΑΛΑΣΚΑΣ και παραλαβή καθηκόντων από τον Πλοίαρχο Α.Ιωάννου ΠΝ 


 

Στιγμιότυπα από την εκπαίδευση του προσωπικού της ναυτιλιακής εταιρείας «OPTIMUM», η οποία έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις της Σχολής «Ε/Β» στο ΚΕ ΠΑΛΑΣΚΑΣ από την Τετάρτη 25 έως την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2015


Στιγμιότυπα από την ενημερωτική διάλεξη περί της νόσου «του αιμορραγικού πυρετού (EBOLA)» από αρμόδιο προσωπικό της Υγειονομικής Υπηρεσίας του ΠΝ, η οποία έλαβε χώρα στο Αμφιθέατρο του ΚΕ ΠΑΛΑΣΚΑΣ από την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2015


Στιγμιότυπα από την ενημερωτική διάλεξη περί «ναρκωτικών», από αρμόδιο προσωπικό του «ΚΕΘΕΑ», η οποία έλαβε χώρα στο Αμφιθέατρο του ΚΕ ΠΑΛΑΣΚΑΣ την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2015


Στιγμιότυπα από την επίσκεψη πληρωμάτων Πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στις εγκαταστάσεις της Σχολής «Ε/Β» στο ΚΕ ΠΑΛΑΣΚΑΣ, η οποία έλαβε χώρα την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 15


Στιγμιότυπα από την εκπαίδευση Ναυτικών Δοκίμων 4ης Τάξης στον προσομοιωτή Ναυτιλίας MISTRAL-4000, η οποία έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις της Σχολής «ΝΚ» στο ΚΕ ΠΑΛΑΣΚΑΣ την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2015


Στιγμιότυπα από την εκπαίδευση προσωπικού του ΝΘΗ ΕΥΡΩΠΗ στον προσομοιωτή Ναυτιλίας MISTRAL-4000, η οποία έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις της Σχολής ΝΚ στο ΚΕ ΠΑΛΑΣΚΑΣ την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2015


Αναμνηστικές φωτογραφίες του προσωπικού που συμμετείχε στο Διακλαδικό Σχολείο ΡΒΧ Πολέμου, με συμμετοχή και στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας , το οποίο διεξήχθη στη Σχολή «ΜΗΧ/ΤΕΧΝ» στο ΚΕ ΠΑΛΑΣΚΑΣ , από Δευτέρα 26 Ιανουαρίου έως Παρασκευή 06 Φεβρουαρίου 2015


Στιγμιότυπα από την εκπαίδευση Ανθυποπλοιάρχων ΣΑΕΠ Ειδικού. Μέρους στον προσομοιωτή Ναυτιλίας NTPRo-4000, η οποία έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις της Σχολής «ΝΚ» στο ΚΕ ΠΑΛΑΣΚΑΣ την Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2015


Στιγμιότυπα από τη διεξαγωγή του ΣΕΕΠΝ 101 Α από 12 έως 23 Ιανουαρίου 2015, καθώς και απονομής πτυχίων σε αποφοίτους από τον Διοικητή του ΚΕ ΠΑΛΑΣΚΑΣ


Στιγμιότυπα από την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας που έλαβε χώρα την Πέμπτη 08 Ιαν 15 στο ΚΕ ΠΑΛΑΣΚΑΣ, καθώς και την Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 15 στη ΣΝΔ (τόπος διεξαγωγής του γενικού μέρους ΣΑΕΠ Ανθυποπλοιάρχων) αντίστοιχα


Στιγμιότυπα από την εκπαίδευση μελών της Ελληνικής Ένωσης Έρευνας Διάσωσης Εθελοντών Αττικής (Ε.Ε.Ε.Δ.Ε.Α), η οποία έλαβε χώρα το Σάββατο 20 Δεκ 14 στις εγκαταστάσεις της Σχολής «Ε/Β» στο ΚΕ ΠΑΛΑΣΚΑΣ


Στιγμιότυπα από την οργάνωση από το ΚΕ ΠΑΛΑΣΚΑΣ των τελετών επίδοσης ξιφών σε αξιωματικούς ειδικοτήτων από τον Κο Α/ΓΕΝ την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου και την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2014


Στιγμιότυπα από την εκπαιδευτική επίσκεψη των φοιτητών της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ε/Β ΚΕ ΠΑΛΑΣΚΑΣ την Πέμπτη 11/12/14


Στιγμιότυπα από την οργάνωση από το ΚΕ ΠΑΛΑΣΚΑΣ ημερίδας στη ΣΔΕΠΝ την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2014 με θέμα «Εκπαίδευση και Πλαίσιο Πιστοποίησης στο Π.Ν» υπό την αιγίδα της Διοίκησης Ναυτικής Εκπαίδευσης και του Γενικού πιτελείου Ναυτικού


Στιγμιότυπα από την εκπαιδευτική επίσκεψη των σπουδαστών του Σχολείου Γενικής Επιμόρφωσης Ανθυπασπιστών Β’ σειράς 2014 στη Βουλή των Ελλήνων, την 14η Νοεμβρίου 2014, συνοδεία του τμηματάρχη της Σχολής Πυροβολικού Πλωτάρχη Π. Ανδριώτη ΠΝ και του Πλοιάρχου Π. Σινάνογλου ΠΝ, Διοικητή Κ.Ε. ΠΑΛΑΣΚΑΣ.


Στιγμιότυπα από το 1ο Σχολείο επιμόρφωσης στην Υγιεινή και Ασφάλεια της εργασίας (HACCP) για 21 στελέχη του ΠΝ


Στιγμιότυπα από τη διεξαγωγή του 11ου σχολείου ΣΕΕΠΝ 101 από 12 Ιουνίου έως 16 Ιουλίου 2014


Στιγμιότυπα από την εκπαίδευση Ναυτικών Δοκίμων σε Σχολείο Α.Ε.Θ. στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ε/Β ΚΕ ΠΑΛΑΣΚΑΣ από 07 έως 11 Ιουλίου 2014


Στιγμιότυπα από την εκπαίδευση στελεχών Ισραηλινού ΠΝ (πληρώματα ΤΠΚ και ΚΟΡΒΕΤΑΣ) στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ε/Β ΚΕ ΠΑΛΑΣΚΑΣ από 07 έως 08 Ιουλίου 2014


Στιγμιότυπα από τη διεξαγωγή του 1ου Σχολείου ΣΕΕΠΝ 110 από 03 Ιουνίου έως 05 Ιουλίου 2014


Στιγμιότυπα από το 1ο σχολείο επιμόρφωσης Τεχνικών Ασφαλείας επιπέδου ΑΕΙ και ΤΕΙ με πιστοποίηση από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ από 21 Ιανουαρίου έως 15 Φεβρουαρίου 2014


Στιγμιότυπα από τη διεξαγωγή του Σχολείου ΣΕΕΠΝ 101 ΤΡΟΠ για εκπαιδευτές της ΠΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΚ από 07 έως 20 Ιανουαρίου 2014


Στιγμιότυπα από εξετάσεις πιστοποίησης στις βασικές δεξιότητες πληροφορικής (πιστοποίηση KEY CERT)


Στιγμιότυπα από τα εργαστήρια της Σχολής ΗΛ/ΗΝ και του ΚΔΒΜ2 ΚΕ ΠΑΛΑΣΚΑΣ


Κατά το εκπαιδευτικό έτος 2014 πραγματοποιήθηκαν τα κάτωθι:

 • Eκτελέσθηκαν εκατόν εβδομήντα (170) σχολεία και εκπαιδεύτηκαν δύο χιλιάδες τετρακόσιοι ογδόντα (2.480) μαθητές.
 • Στους προσομοιωτές Ναυτιλίας NTPRO-4000 και MISTRAL-4000 εκπαιδεύτηκαν οκτακόσιοι ογδόντα οκτώ (888) μαθητές.
 • Στον προσομοιωτή K/B HITTS εκπαιδεύτηκαν εκατόν ενενήντα τρείς (193) μαθητές.
 • Εξετάσθηκαν για πιστοποίηση γλωσσομάθειας διακόσια ογδόντα τέσσερα (284) στελέχη.
 • Εκδόθηκαν πεντακόσιες ενενήντα επτά (597) άδειες οδήγησης στρατιωτικών οχημάτων (Α.Ο.Σ.Ο).
 • Πιστοποιήθηκαν στις βασικές δεξιότητες πληροφορικής διακόσιοι δέκα τρείς (213) εξεταζόμενοι (μόνιμο πολιτικό και στρατιωτικό προσωπικό).

Κατά το εκπαιδευτικό έτος 2013

 • εκτελέστηκαν 262 σχολεία στα οποία εκπαιδεύτηκαν 4008 μαθητές
 • στον προσομοιωτή Ναυτιλίας NTPROεκπαιδεύτηκαν 685 μαθητές
 • στον προσομοιωτή Κ/Β HITTSεκπαιδεύτηκαν 489 μαθητές
 • εξετάστηκαν για πιστοποίηση Γλωσσομάθειας 380 στελέχη
 • εκδόθηκαν 545 άδειες οδήγησης στρατιωτικών οχημάτων (Α.Ο. Σ. Ο)
 • πιστοποιήθηκαν στις βασικές δεξιότητες πληροφορικής 191 εξεταζόμενοι (Στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό)
 1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
 2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ