Ανακοινώσεις

Στις 28-11-17 στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 (ΚΔΒΜ2) έγινε η απονομή πιστοποίησης ISO 9001:2015 (Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας/ Απαιτήσεις) και της Πιστοποίησης  ISO 29990:2010 (Υπηρεσίες Μάθησης Μη Τυπικής  Εκπαίδευσης και Κατάρτισης – Βασικές Απαιτήσεις για Παρόχους Υπηρεσιών).

Στην τελετή παρέστησαν ο Διευθύνων Σύμβουλος της TUV HELLAS Κος Σάββας Πελτέκης  μαζί με την Lead Auditor της εταιρίας  Κα Μαρία Πιτσίκα καθώς και από πλευράς της αρωγού εταιρίας HAREVA o Διαχειριστής του Έργου Κος Κεμεντσετζίδης Γεώργιος μαζί με την Σύμβουλο Διοικήσεως της Εταιρίας Κα Αβραμοπούλου Μαρία. Από πλευράς Πολεμικού Ναυτικού παρέστη ο Διοικητής του ΚΕ ΠΑΛΑΣΚΑΣ Πλοίαρχος Εμ Ζέρβας ΠΝ, ο Τμηματάρχης Εκπαιδεύσεως του ΚΔΒΜ2 ΜΠΥ Ξενοφώντας Γιόκαρης και οι  μαθητές του εν εξελίξει Σχολείου Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015:

1.         ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

            α.         Ανθυποπλοιάρχων εξειδίκευσης «ΣΝ» : Εγκαταστάσεις Σχολής «ΣΝ»,  από 22 Απρ έως 17 Ιουλ 2015.

            β.         Ανθυποπλοιάρχων εξειδίκευσης «ΝΚ» :  Εγκαταστάσεις Σχολής «ΝΚ/ΣΕΑ», από 22 Απρ έως 17 Ιουλ 2015.

            γ.         Ανθυποπλοιάρχων εξειδίκευσης «Α/Υ» :Εγκαταστάσεις Σχολής «ΑΥ-Υ/Ο» (ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ), από 22 Απρ έως 17 Ιουλ 2015.

            δ.         Ανθυποπλοιάρχων εξειδίκευσης «ΠΒ»: Εγκαταστάσεις Σχολής «ΠΒ». (ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ), από 22 Απρ έως 07 Αυγ 2015.

            ε.         Αξιωματικών εξειδίκευσης «ΥΓ» : Εγκαταστάσεις Σχολής «Υ/Γ». (ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ), από 16 Φεβ έως 16 Μαρ 2015 και από 16 Νοε έως 11 Δεκ 2015.

2.         ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ

            α.         Ανθυπασπιστών ΓΕ-Ι:  Εγκαταστάσεις Σχολής «ΠΒ». (ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ), από 02 Φεβ έως 31 Μαρ 2015 και από 21 Σεπ έως 16 Νοε 2015.

            β.         Ανθυπασπιστών ειδικής επιμόρφωσης «ΑΡΜ»: Εγκαταστάσεις Σχολή «ΝΚ/ΣΕΑ», από 17 Νοε 2015 έως 08 Ιαν 2016.

            γ.         Ανθυπασπιστών ειδικής επιμόρφωσης «ΜΗΧ»: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΗΣ «ΜΗΧ» (ΣΧΟΛΗ «ΣΝ»), από 17 Νοε έως 01 Δεκ 2015.

3.         ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

            α.         Αρχικελευστών ΕΠΥ/ΕΜΘ ΓΕ-Ι: Εγκαταστάσεις Σχολής «ΣΝ», από 01 Απρ έως 14 Μάι 2015 και από 09 Νοε έως 15 Δεκ 2015.

            β.         Επικελευστών (ΤΗΛ) ΓΕ-ΙΙ:  Εγκαταστάσεις Σχολής «ΣΝ», από 14 Σεπ έως 09 Νοε 2015.

            γ.         Επικελευστών (ΑΡΜ) ΓΕ-ΙΙ:  Εγκαταστάσεις Σχολής «ΝΚ/ΣΕΑ», από 14 Σεπ έως 09 Νοε 2015.

            δ.         Επικελευστών ΗΝ(ΑΥ,ΔΒ,ΡΕ,ΣΝ) ΓΕ-ΙΙ: Εγκαταστάσεις Σχολής «ΗΛ/ΗΤ» (ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ), από 16 Μαρ έως 20 Μαϊ 2015.

            ε.         Επικελευστών (ΗΝ/ΑΣ) ΓΕ-ΙΙ: Εγκαταστάσεις Σχολής «ΗΛ/ΗΤ» (ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ), από 14 Σεπ έως 11 Νοε 2015.

            στ.       Επικελευστών (ΗΛ/ΗΤ) ΓΕ-ΙΙ: Εγκαταστάσεις Σχολής «ΗΛ/ΗΤ» (ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ), από 14 Σεπ έως 11 Νοε 2015.

            ζ.         Επικελευστών (Τ/Ν) ΓΕ-ΙΙ: Εγκαταστάσεις Σχολής «Α/Υ-Υ/Ο» (ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ), από 14 Σεπ έως 11 Νοε 2015.

            η.         Επικελευστών (Τ/ΠΒ) ΓΕ-ΙΙ: Εγκαταστάσεις Σχολής «ΠΒ» (ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ), από 16 Μαρ έως 28 Μάι 2015.

            θ.         Επικελευστών (ΤΜΣ) ΓΕ-ΙΙ: Εγκαταστάσεις Σχολής «ΜΗΧ-ΤΕΧΝ» (ΣΧΟΛΗ «ΣΝ»), από 16 Μαρ έως 20 Μάι 2015.

            ι.          Επικελευστών (ΔΙΑΧ-ΔΙΑΧ/ΥΛ) ΓΕ-ΙΙ: Εγκαταστάσεις Σχολής «ΔΜ»,  από 14 Σεπ έως 11 Νοε 2015.

            ια.        Επικελευστών (ΣΗΜ) ΓΕ-ΙΙ: Εγκαταστάσεις Σχολής «ΣΝ», από 16 Μαρ έως 18 Μάι  2015.


Από τον Μάρτιο 2012 το ΚΕ ΠΑΛΑΣΚΑΣ μετά από Δημόσιο Διαγωνισμό έχει καταστεί επίσημο εξεταστικό κέντρο στις Βασικές δεξιότητες Πληροφορικής από τη Key Cert και χορηγεί τα Πιστοποιητικά KEY CERT IT BASIC και KEY CERT IT BASIC PLUS, στο προσωπικό του ΠΝ (Στρατιωτικό και Πολιτικό).


Από τον Ιανουάριο 2014 το Κ.Δ.Β.Μ 2 Κ.Ε ΠΑΛΑΣΚΑΣ επιλέχτηκε και πιστοποιήθηκε από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ως Εξεταστικό Κέντρο Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων.


Από 21-01-14 έως 15-2-14 διεξήχθη το 1ο Σχολείο Επιμόρφωσης Τεχνικών Ασφαλείας Επιπέδου ΑΕΙ και ΤΕΙ (Απόφαση Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 131784/2003) για 20 στελέχη του ΠΝ (Στρατιωτικό και Πολιτικό Προσωπικό).


Τον Οκτώβριο 2014 το Κ.Δ.Β.Μ 2 Κ.Ε ΠΑΛΑΣΚΑΣ πιστοποιήθηκε από τη Κ.Ε.Π του Ε.Κ.Δ.Δ.Α ως εκπαιδευτική δομή.


Από 03-11-14 έως 06-11-14 διεξήχθη το 1ο Σχολείο Επιμόρφωσης στην Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων (HACCP) (Απόφαση Πιστοποίησης από τη Κ.Ε.Π του Ε.Κ.Δ.Δ.Α ) για 21 στελέχη του ΠΝ (Στρατιωτικό και Πολιτικό Προσωπικό)


Από 24-11-14 έως 30-01-15 διεξήχθη το 1ο Σχολείο Επιμόρφωσης Τεχνιτών Μετατόπισης και Ανύψωσης Βαρέων Αντικειμένων (Μανουβραδόρων) με Πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π για 10 στελέχη του Π.Ν.


Από 12 έως 23 Ιαν 2015 διεξήχθη το Σχολείο ΣΕΕΠΝ 101 Α στις εγκαταστάσεις της Σχολής «ΠΒ».
 

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ