Οργάνωση - Γενικά

Ο Διοικητής Ναυτικής Εκπαιδεύσεως (Δ/ΔΝΕ) είναι υπεύθυνος για όλες τις αρμοδιότητες της Διοικήσεως και τις ασκεί με την βοήθεια του επιτελείου του.

Το επιτελείο της ΔΝΕ, είναι το διοικητικό λειτουργικό όργανο, μέσω του οποίου ο Διοικητής ασκεί τα καθήκοντά του.

Τη διοίκηση του επιτελείου ασκεί ο Αρχιεπιστολέας της ΔΝΕ, ο οποίος οφείλει να προετοιμάζει τα απαραίτητα στοιχεία, για τη λήψη αποφάσεων από το Διοικητή και να τον βοηθά, στην εκπλήρωση της αποστολής του.

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ