Ιστορία της ΔΝΕ

Από το 1920 στο Πολεμικό Ναυτικό είχε κατανοηθεί η ανάγκη εποπτείας της εκπαιδεύσεως και έτσι είχε ανατεθεί σε Υποναύαρχο η παρακολούθηση της εκπαίδευσης στο Κεντρικό Προγυμναστήριο του Πόρου, αλλά και στις Σχολές που έδρευαν εκεί. Το 1926 ο Υποναύαρχος μετονομάστηκε σε Επόπτη Κατώτερης Ναυτικής Εκπαιδεύσεως και αργότερα σε Ανώτερο Διοικητή Σχολών. Το 1939 η Ανώτερη Διοίκηση Σχολών μεταφέρθηκε στο νεοσύστατο τότε Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά. Μετά το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και συγκεκριμένα το 1944, όταν κρίθηκε αναγκαία η αναδιοργάνωση και η ριζική αναμόρφωση του συστήματος της Ναυτικής Εκπαίδευσης, η Ανωτέρα Διοίκηση Σχολών (ΑΔΣ) αντικαταστάθηκε από το Αρχηγείο Ναυτικής Εκπαιδεύσεως (ΑΝΕ), με διοικητή Υποναύαρχο, οι δε αρμοδιότητες της διαμοιράστηκαν στα νεοσύστατα Κέντρα Εκπαιδεύσεως ΠΑΛΑΣΚΑΣ και ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ. Κατά τα πρώτα χρόνια της διαδρομής του συγκροτήματος στο Αρχηγείο Ναυτικής Εκπαιδεύσεως υπάγονταν οι ακόλουθες Υπηρεσίες:

• Επιτελείο ΑΝΕ

• Σχολή Ναυτικών Δοκίμων

• Β.Π. ΠΑΛΑΣΚΑΣ και Β.Π. ΠΟΡΟΣ

• ΣΕΝΤ

• Εκπαιδευτικά Πλοία (Β.Π. ΑΡΜΑΤΩΛΟΣ ΚΑΙ Β.Π. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ)

• Κέντρο Εκπαιδεύσεως Αμφιβίων Επιχειρήσεων

• Ναυτικό Στρατολογικό Γραφείο Πειραιώς

Η αποστολή του ΑΝΕ εξ αρχής ήταν η προπαρασκευή του προσωπικού του τότε Βασιλικού Ναυτικού για πόλεμο, η παρακολούθηση και διάθεση κατωτέρου προσωπικού σε Υπηρεσίες και Συγκροτήματα, η παρακολούθηση της σταδιοδρομίας Μόνιμου και Στρατεύσιμου Προσωπικού, η σύνταξη των πινάκων των εφέδρων Υπαξιωματικών και Ναυτοπαίδων, η μέριμνα για τη συνεχή παροχή εκπαιδευτικού υλικού στις υπαγόμενες υπηρεσίες προς εκπλήρωση των στόχων τους και η εκπαίδευση των αλλοδαπών μαθητών.

Αρχικά το Επιτελείο ΑΝΕ όταν αντικατέστησε την ΑΔΣ, στεγάστηκε σε νεόδμητο κτίριο στο Σκαραμαγκά, ενώ αργότερα το 1959 κατασκευάστηκε σε μικρή απόσταση ένα άλλο κτίριο που εξυπηρετούσε ως Λέσχη Αξιωματικών και αργότερα ως ενδιαιτήσεις των Αξιωματικών που συμμετείχαν στα Σχολεία Γενικής Επιμόρφωσης στο ΚΕΠΑΛ.

Το 1969 η υπηρεσία μετονομάσθηκε σε Διοίκηση Εκπαίδευσης (ΔΕ) και το 1970 σε Διοίκηση Ναυτικής Εκπαιδεύσεως (ΔΝΕ).

Το 1999 λόγω του σεισμού το παλαιό ήδη κτήριο (χρονολογείται στο 1938) υπέστη σοβαρότατες ζημιές και έτσι κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο παλαιό κτήριο της Λέσχης Αξιωματικών, όπου απετέλεσε τη δεύτερη στέγη της Υπηρεσίας. Το παλαιό κτίριο μετά από επισκευές και τροποποιήσεις αποτέλεσε το νέο κτήριο των ενδιαιτήσεων της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού μετά και την οριστική οριοθέτηση των περιοχών αρμοδιότητάς της εντός του Στρατοπέδου ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ στην περιοχή του Ναυτικού Οχυρού Σκαραμαγκά.

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ