Υποναύαρχος Δημήτριος-Ελευθέριος Κατάρας Π.Ν.

Υποναύαρχος Δημήτριος-Ελευθέριος Κατάρας Π.Ν.
 

Επώνυμο

ΚΑΤΑΡΑΣ

Όνομα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Βαθμός

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΠΝ

Τόπος & Ημερομηνία Γεννήσεως   

ΒΟΛΟΣ, 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1965

Ημερομηνία Κατάταξης

16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1983

 

Ημερομηνίες Προαγωγής:

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΒΑΘΜΟΣ

 

02 Ιουνίου 1987

ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ

 

02 Ιουνίου 1990

ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

 

06 Ιουνίου 1994

ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

 

31 Μαΐου 1999

ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ

 

10 Ιουνίου 2003

ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

 

07 Απριλίου 2011

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ                                                           

 

02 Απριλίου 2016

ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ                                                           

 

01 Φεβρουαρίου 2019  

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ                                                  

 

Τοποθετήσεις / Υπηρεσία:

 

1. Έχει υπηρετήσει σε μονάδες κρούσης και υπηρεσίες του ΑΣ ως Αξιωματικός Αεράμυνας (ΑΕΡ), Αξιωματικός Κέντρου Επιχ/σεων (ΚΕΠΙΧ), Αξιωματικός Συνεννόησης (Σν), Διευθυντής Επιχειρήσεων, Επιτελής Διοικητού Μοίρας Φ/Γ, Ύπαρχος, Κυβερνήτης, Διοικητής Μοίρας Φ/Γ, Διευθυντής Επιχ/κης Αξιολογήσεως (ΑΣ/ΔΕΠΑ), Διοικητής Διοικήσεως Φρεγατών και Υπαρχηγός Στόλου.

2. Επίσης έχει διατελέσει Διευθυντής Διευθύνσεως (Β3) και Τμηματάρχης (Α4, Β3, ΔΕΞ) στο ΓΕΝ, Ναυτικός Ακόλουθος της Ελλάδος στη Ρώμη, Διευθυντής Γ' Κλάδου στο ΓΕΝ και Διοικητής Σχολής Ναυτικών Δοκίμων.

3. Την 15η Μαρτίου 2022 ανέλαβε καθήκοντα Διοικητού Διοικήσεως Ναυτικής Εκπαιδεύσεως.

 

Εκπαιδεύσεις / Πτυχία / Εξειδικεύσεις:

 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ

Ην Πολέμου

1988

ΑΕΛΑ

1988

Σχολείο Πολέμου Ναυτικού (ΣΠΝ)(Κατωτέρων)

1991

Γενικής Εκπαίδευσης Μαχίμων Ανθυποπλοίαρχων

1991

Σχολείο Εξειδίκευσης Σν

1992

MSc in ELECTRICAL ENGINEERING (HΠΑ)

1995

MSc in AERONAUTICAL  ENGINEERING (HΠΑ)

1995

Σχολή Επιτελών Αξιωματικών Ναυτικού (ΣΕΑΝ)

1998

Ανωτάτη Διακλαδική Σχολή Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ)

2004

NATO Defense College

2008

 

Οικογενειακή Κατάσταση:

Είναι νυμφευμένος, πατέρας δύο αγοριών.


Μετάλλια / Παράσημα / Διαμνημονεύσεις:

 

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ / ΟΝΟΜΑΣΙΑ

1

Ταξιάρχης του Τάγματος του Φοίνικα

2

Χρυσός Σταυρός του Τάγματος της Τιμής

3

Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας Β’, Γ’ Τάξεως

4

Μετάλλιο Ηγεσίας Σχηματισμού Γ’ Τάξεως

5

Ευδοκίμου Διοικήσεως Β’ Τάξεως

6

Υπηρεσιών Αξιωματικού Επιτελούς Β’ Τάξεως

7

Διαμνημόνευση Συμμετοχής σε Επιχειρήσεις Διατήρησης Ειρήνης ΟΗΕ (Δις)

8

Διαμνημόνευση Συμμετοχής σε Επιχειρήσεις UNIFIL

  

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ