ΥΝΤΕΛ - Ιστορικό

  • 1912-47: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ Ν. ΛΕΡΟ ΚΑΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ
  • ΙΑΝ 1953: ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ Π.Ν.ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ (ΕΠΟΠΤΕΙΑ Λ.Σ.)
  • 1957: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ (ΝΕΛ) (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑΥΠΟ ΝΔΑ/ΓΕΝ) ΚΑΙ ΥΝΤΕΛ (ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟ ΝΣ/ΔΔΜΝ)
  • 1955-60: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΑΤΟΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΝΑΡΚΑΠΟΘΗΚΩΝ
  • ΑΥΓ 1979: ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ (ΝΕΛ)
  • ΑΥΓ 1983: ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΝΤΕΛ ΑΠΟ ΤΟ Π.Ν.

 

Υπηρεσία Ναυτικών Τεχνικών Εγκαταστάσεων Λέρου
ΥΝΤΕΛ - Ιστορικό
ΥΝΤΕΛ - Αποστολή
ΥΝΤΕΛ - Οργανόγραμμα