Τεχνική Διεύθυνση - Γενική Περιγραφή

 

Γενικά 

Οι αρμοδιότητες της Διευθύνσεως κατανέμονται στα ακόλουθα Γραφεία και Τμήματα:

α. Υποδιεύθυνση Ποιότητας και Υποστήριξης (4001)

  1. Τμήμα Διοίκησης - Οργάνωσης και Ασφάλειας (4100)
  2. Τμήμα Εφοδιασμού - Απογραφών και Π/Υ (4200)
  3. Τμήμα Ελέγχου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (4300/α)
  4. Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου (4300/β)

β. Υποδιεύθυνση Τεχνικού (4002)

  1. Τμήμα Προγραμματισμού και Μηχανοργάνωσης (4400)
  2. Τμήμα Οργάνωσης και Ανάπτυξης Συνεργείων (4500)
  3. Τμήμα Παροχής Ενέργειας (4600)
  4. Τμήμα Μελετών (4700)
  5. Τμήμα Συνεργείων (4800)
  6. Τμήμα Ανάθεσης Εργασιών σε Ιδιωτικούς Φορείς (4900)

Δυνατότητες

Η ΝΣ/ΔΤ καλύπτει το σύνολο των επισκευαστικών αναγκών των Π. Πλοίων (εκτός του υλικού των οπλικών συστημάτων τους) όπως συνοπτικά φαίνεται κάτωθι:

- Εκτέλεση Μακρών Ακινησιών Πλοίων (ΜΑΚ)
- Εκτέλεση Περιορισμένων Ακινησιών Πλοίων (ΠΕΑΚ) 
- Παρακολούθηση επισκευών Πλοίων μέσω μηχανογραφημένων εφαρμογών 
- Ταυτόχρονος δεξαμενισμός δύο πλοίων μεγάλου εκτοπίσματος (Φ/Γ - Α/Τ - Α/Γ - ΠΓΥ) σε πλωτές δεξαμενές.
- Ταυτόχρονος δεξαμενισμός δεκαέξι πλοίων μικρού εκτοπίσματος (Υ/Β - ΤΠΚ - Κ/Φ - Ν/Α κ.λ.π.) στην εγκατάσταση του Synchro-Lift.

Ναύσταθμος Σαλαμίνας
Διατελέσαντες Διοικητές Ναυστάθμου Σαλαμίνας
Διεύθυνση Διοικήσεως (ΝΣ/ΔΔ) (2000)
Ιστορικό
Γενικά
Αρμοδιότητες
Οργανόγραμμα
Τεχνική Διεύθυνση (4000)
Αποστολή
Γενική Περιγραφή
Τμήματα
Φωτογραφίες
Αρμοδιότητες
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσίων (5000)
Γενικά
Αρμοδιότητες
Διεύθυνση Καυσίμων (6000)
Οργάνωση
Αρμοδιότητες
Διεύθυνση Ναυτικών Όπλων (ΔΝΟ) (7000)
Γενικά
Οργάνωση
Αρμοδιότητες
Φωτογραφίες
Διεύθυνση Ναυτικού Χημείου (8000)
Αποστολή&Έργο
Αρμοδιότητες
Ναυτικό Νοσοκομείο Σαλαμίνας (9000)
Αποστολή
Κοινωνική Προσφορά
Οργάνωση
Αρμοδιότητες
Υγειονομική Μέριμνα
Διεύθυνση
Επικοινωνία
Ιστορικό
Διεύθυνση Ναυτικων Έργων (3000)
Ιστορικό
Αρμοδιότητες
Προκεχωρημένη Ναυτική Βάση Σύρου
Αποστολή
Που βρισκόμαστε
Παραθεριστικό Κέντρο
Περιήγηση
Νήσος Σύρος - Πρόσβαση
Χρήσιμα Τηλέφωνα
Ανεξάρτητα Γραφεία
Βοηθητικά Πλοία ΝΣ