Διεύθυνση Τεχνική (ΔΤ) - Αρμοδιότητες

Η Τεχνική Διεύθυνση έχει αρμοδιότητα σε θέματα:

                α.   Εξασφάλισης της εκτέλεσης επισκευών, μετασκευών και συντηρήσεων σκάφους / μηχανών / μηχανημάτων – ηλεκτρικών / ηλεκτρονικών συσκευών, πλην του υλικού των οπλικών συστημάτων και των οχημάτων.

                β.   Εξασφάλισης της διενέργειας μικρής έκτασης ναυτικών κατασκευών και ναυπηγικών εργασιών, προβαίνοντας στην εκπόνηση συναφών μελετών.

                γ.   Παροχής υποστήριξης διοικητικής μέριμνας σε Πολεμικά Πλοία που ορμούν ή επισκευάζονται στο ΝΣ, καθώς και της εξασφάλισης της αποδοτικής λειτουργίας του Ναυτικού Συγκροτήματος, με τη διάθεση των ευκολιών ηλεκτρικής ενέργειας, ατμού, πεπιεσμένου αέρα και αποσταγμένου ύδατος.

                δ.   Παροχής θεωρητικής και πρακτικής τεχνικής εκπαίδευσης, εκδίδοντας τα αντίστοιχα πιστοποιητικά / εξουσιοδοτήσεις εκτέλεσης τεχνικών εργασιών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές.

Ναύσταθμος Σαλαμίνας
Διατελέσαντες Διοικητές Ναυστάθμου Σαλαμίνας
Διεύθυνση Διοικήσεως (ΝΣ/ΔΔ) (2000)
Ιστορικό
Γενικά
Αρμοδιότητες
Οργανόγραμμα
Τεχνική Διεύθυνση (4000)
Αποστολή
Γενική Περιγραφή
Τμήματα
Φωτογραφίες
Αρμοδιότητες
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσίων (5000)
Γενικά
Αρμοδιότητες
Διεύθυνση Καυσίμων (6000)
Οργάνωση
Αρμοδιότητες
Διεύθυνση Ναυτικών Όπλων (ΔΝΟ) (7000)
Γενικά
Οργάνωση
Αρμοδιότητες
Φωτογραφίες
Διεύθυνση Ναυτικού Χημείου (8000)
Αποστολή&Έργο
Αρμοδιότητες
Ναυτικό Νοσοκομείο Σαλαμίνας (9000)
Αποστολή
Κοινωνική Προσφορά
Οργάνωση
Αρμοδιότητες
Υγειονομική Μέριμνα
Διεύθυνση
Επικοινωνία
Ιστορικό
Διεύθυνση Ναυτικων Έργων (3000)
Ιστορικό
Αρμοδιότητες
Προκεχωρημένη Ναυτική Βάση Σύρου
Αποστολή
Που βρισκόμαστε
Παραθεριστικό Κέντρο
Περιήγηση
Νήσος Σύρος - Πρόσβαση
Χρήσιμα Τηλέφωνα
Ανεξάρτητα Γραφεία
Βοηθητικά Πλοία ΝΣ