Τεχνική Διεύθυνση - Αποστολή

 

α. Εξασφαλίζει την εκτέλεση επισκευών, μετασκευών και συντηρήσεων σκάφους - μηχανών - μηχανημάτων - Ηλεκτρικών / Ηλεκτρονικών συσκευών, πλην υλικού οπλικών συστημάτων και οχημάτων.

β. Εξασφαλίζει την διενέργεια μικρής έκτασης ναυτικών κατασκευών και ναυπηγικών εργασιών, προβαίνοντας στην εκπόνηση συναφών μελετών.

γ. Παρέχει υποστήριξη Διοικητικής Μέριμνας σε Π. Πλοία που ορμούν ή επισκευάζονται στο ΝΣ.

δ. Εξασφαλίζει την αποδοτική λειτουργία του Ν. Συγκροτήματος, με τη διάθεση των κάτωθι ευκολιών:

  • Ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Ατμού.
  • Πεπιεσμένου αέρα.
  • Αποσταγμένου ύδατος.

ε. Παρέχει θεωρητική και πρακτική τεχνική εκπαίδευση, εκδίδοντας τα αντίστοιχα πιστοποιητικά / εξουσιοδοτήσεις εκτέλεσης τεχνικών εργασιών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές.

Ναύσταθμος Σαλαμίνας
Διατελέσαντες Διοικητές Ναυστάθμου Σαλαμίνας
Διεύθυνση Διοικήσεως (ΝΣ/ΔΔ) (2000)
Ιστορικό
Γενικά
Αρμοδιότητες
Οργανόγραμμα
Τεχνική Διεύθυνση (4000)
Αποστολή
Γενική Περιγραφή
Τμήματα
Φωτογραφίες
Αρμοδιότητες
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσίων (5000)
Γενικά
Αρμοδιότητες
Διεύθυνση Καυσίμων (6000)
Οργάνωση
Αρμοδιότητες
Διεύθυνση Ναυτικών Όπλων (ΔΝΟ) (7000)
Γενικά
Οργάνωση
Αρμοδιότητες
Φωτογραφίες
Διεύθυνση Ναυτικού Χημείου (8000)
Αποστολή&Έργο
Αρμοδιότητες
Ναυτικό Νοσοκομείο Σαλαμίνας (9000)
Αποστολή
Κοινωνική Προσφορά
Οργάνωση
Αρμοδιότητες
Υγειονομική Μέριμνα
Διεύθυνση
Επικοινωνία
Ιστορικό
Διεύθυνση Ναυτικων Έργων (3000)
Ιστορικό
Αρμοδιότητες
Προκεχωρημένη Ναυτική Βάση Σύρου
Αποστολή
Που βρισκόμαστε
Παραθεριστικό Κέντρο
Περιήγηση
Νήσος Σύρος - Πρόσβαση
Χρήσιμα Τηλέφωνα
Ανεξάρτητα Γραφεία
Βοηθητικά Πλοία ΝΣ