Αρμοδιότητες

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών έχει αρμοδιότητα σε θέματα:

                α.   Διεξαγωγής της οικονομικής υπηρεσίας του ΝΣ και της ΠΝΒ ΣΥΡΟΥ.

                β.   Συντονισμού επί αντικειμένων διοικητικής φύσης και μέριμνας, που αφορούν στο πολιτικό προσωπικό του ΝΣ.

                γ.   Κοστολόγησης των ευκολιών και εργασιών, που παρέχονται από το Ναύσταθμο σε τρίτους, καθώς επίσης και συλλογής στοιχείων κόστους για τις εκτελούμενες, από τις Διευθύνσεις του ΝΣ, εργασίες.

                δ.  Συντονισμού επί αντικειμένων, που αφορούν στα κτήματα του Π.Ν, αρμοδιότητας ΝΣ.

Ναύσταθμος Σαλαμίνας
Διατελέσαντες Διοικητές Ναυστάθμου Σαλαμίνας
Διεύθυνση Διοικήσεως (ΝΣ/ΔΔ) (2000)
Ιστορικό
Γενικά
Αρμοδιότητες
Οργανόγραμμα
Τεχνική Διεύθυνση (4000)
Αποστολή
Γενική Περιγραφή
Τμήματα
Φωτογραφίες
Αρμοδιότητες
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσίων (5000)
Γενικά
Αρμοδιότητες
Διεύθυνση Καυσίμων (6000)
Οργάνωση
Αρμοδιότητες
Διεύθυνση Ναυτικών Όπλων (ΔΝΟ) (7000)
Γενικά
Οργάνωση
Αρμοδιότητες
Φωτογραφίες
Διεύθυνση Ναυτικού Χημείου (8000)
Αποστολή&Έργο
Αρμοδιότητες
Ναυτικό Νοσοκομείο Σαλαμίνας (9000)
Αποστολή
Κοινωνική Προσφορά
Οργάνωση
Αρμοδιότητες
Υγειονομική Μέριμνα
Διεύθυνση
Επικοινωνία
Ιστορικό
Διεύθυνση Ναυτικων Έργων (3000)
Ιστορικό
Αρμοδιότητες
Προκεχωρημένη Ναυτική Βάση Σύρου
Αποστολή
Που βρισκόμαστε
Παραθεριστικό Κέντρο
Περιήγηση
Νήσος Σύρος - Πρόσβαση
Χρήσιμα Τηλέφωνα
Ανεξάρτητα Γραφεία
Βοηθητικά Πλοία ΝΣ