Αρμοδιότητες

Η Διεύθυνση Ναυτικού Χημείου έχει αρμοδιότητα σε θέματα:

                α.   Διεξαγωγής γενικών και ειδικών χημικών ελέγχων και αναλύσεων των πάσης φύσης υλικών του Π.Ν, πλην των καυσίμων, των λιπαντικών και των τροφίμων.

                β.   Εκτέλεσης φυσικοχημικών και δυναμομετρικών ελέγχων των πάσης φύσης και προέλευσης υλικών, τα οποία παραλαμβάνονται από το Π.Ν, πλην των καυσίμων, των λιπαντικών και των τροφίμων.

                γ.   Ελέγχου των δεξαμενών καυσίμων και λοιπών χώρων για τυχόν ανίχνευση εκρηκτικών αερίων.

                δ.   Εκτέλεσης φυσικοχημικών μελετών, με σκοπό τη συμπλήρωση και ενημέρωση των προδιαγραφών υλικών του Π.Ν.

                ε.   Παροχής συνδρομής στα Πολεμικά Πλοία και στις Ναυτικές Υπηρεσίες, προς επίλυση της χημικοτεχνικής φύσης ζητημάτων.

                στ. Συνεργασίας και συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα άλλων φορέων.

Ναύσταθμος Σαλαμίνας
Διατελέσαντες Διοικητές Ναυστάθμου Σαλαμίνας
Διεύθυνση Διοικήσεως (ΝΣ/ΔΔ) (2000)
Ιστορικό
Γενικά
Αρμοδιότητες
Οργανόγραμμα
Τεχνική Διεύθυνση (4000)
Αποστολή
Γενική Περιγραφή
Τμήματα
Φωτογραφίες
Αρμοδιότητες
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσίων (5000)
Γενικά
Αρμοδιότητες
Διεύθυνση Καυσίμων (6000)
Οργάνωση
Αρμοδιότητες
Διεύθυνση Ναυτικών Όπλων (ΔΝΟ) (7000)
Γενικά
Οργάνωση
Αρμοδιότητες
Φωτογραφίες
Διεύθυνση Ναυτικού Χημείου (8000)
Αποστολή&Έργο
Αρμοδιότητες
Ναυτικό Νοσοκομείο Σαλαμίνας (9000)
Αποστολή
Κοινωνική Προσφορά
Οργάνωση
Αρμοδιότητες
Υγειονομική Μέριμνα
Διεύθυνση
Επικοινωνία
Ιστορικό
Διεύθυνση Ναυτικων Έργων (3000)
Ιστορικό
Αρμοδιότητες
Προκεχωρημένη Ναυτική Βάση Σύρου
Αποστολή
Που βρισκόμαστε
Παραθεριστικό Κέντρο
Περιήγηση
Νήσος Σύρος - Πρόσβαση
Χρήσιμα Τηλέφωνα
Ανεξάρτητα Γραφεία
Βοηθητικά Πλοία ΝΣ