Αρμοδιότητες

Η Διεύθυνση Ναυτικών Όπλων έχει αρμοδιότητα σε θέματα:

                α.   Εξασφάλισης της εκτέλεσης επισκευών, μετασκευών, κατασκευών, μελετών, εγκαταστάσεων, δοκιμών αποδοχής και εν γένει εργασιών, που αφορούν στα εγκατεστημένα και φορητά ναυτικά όπλα και οπλικά συστήματα των Πολεμικών Πλοίων και των Ναυτικών Υπηρεσιών.

                β.   Εξασφάλισης της συντήρησης των αποθηκευμένων πάσης μορφής πυρομαχικών και όπλων, καθώς επίσης και της ασφαλούς αποθήκευσης, διαχείρισης και περιοδικού ελέγχου αυτών.

                γ.   Εξασφάλισης της ορθής διακίνησης και εφοδιασμού των Πολεμικών Πλοίων και των Ναυτικών Υπηρεσιών του Π.Ν, καθώς επίσης και των Πολεμικών Πλοίων άλλων κρατών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διακρατικές συμφωνίες, με όπλα, πυρομαχικά, κατευθυνόμενα βλήματα, ύφαλα όπλα και συναφές υλικό υποστήριξης.

                δ.   Εξασφάλισης της ετοιμότητας του υλικού κινητοποίησης, αρμοδιότητας της ΔΝΟ.

                ε.   Παροχής θεωρητικής και πρακτικής τεχνικής εκπαίδευσης, εκδίδοντας τα αντίστοιχα πιστοποιητικά / εξουσιοδοτήσεις εκτέλεσης τεχνικών εργασιών.

 

               στ.  Κατανεμημένων στο Ναύσταθμο Φορτηγίδων Πυρομαχικών και Πλοίων Μεταφοράς Τορπιλών ΠΜΤ. 

Ναύσταθμος Σαλαμίνας
Διατελέσαντες Διοικητές Ναυστάθμου Σαλαμίνας
Διεύθυνση Διοικήσεως (ΝΣ/ΔΔ) (2000)
Ιστορικό
Γενικά
Αρμοδιότητες
Οργανόγραμμα
Τεχνική Διεύθυνση (4000)
Αποστολή
Γενική Περιγραφή
Τμήματα
Φωτογραφίες
Αρμοδιότητες
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσίων (5000)
Γενικά
Αρμοδιότητες
Διεύθυνση Καυσίμων (6000)
Οργάνωση
Αρμοδιότητες
Διεύθυνση Ναυτικών Όπλων (ΔΝΟ) (7000)
Γενικά
Οργάνωση
Αρμοδιότητες
Φωτογραφίες
Διεύθυνση Ναυτικού Χημείου (8000)
Αποστολή&Έργο
Αρμοδιότητες
Ναυτικό Νοσοκομείο Σαλαμίνας (9000)
Αποστολή
Κοινωνική Προσφορά
Οργάνωση
Αρμοδιότητες
Υγειονομική Μέριμνα
Διεύθυνση
Επικοινωνία
Ιστορικό
Διεύθυνση Ναυτικων Έργων (3000)
Ιστορικό
Αρμοδιότητες
Προκεχωρημένη Ναυτική Βάση Σύρου
Αποστολή
Που βρισκόμαστε
Παραθεριστικό Κέντρο
Περιήγηση
Νήσος Σύρος - Πρόσβαση
Χρήσιμα Τηλέφωνα
Ανεξάρτητα Γραφεία
Βοηθητικά Πλοία ΝΣ