Διεύθυνση Καυσίμων - Οργάνωση

Οι αρμοδιότητες της Διευθύνσεως κατανέμονται στο Διευθυντή (6000) και στα ακόλουθα τμήματα (που διαιρούνται σε Υποτμήματα και Γραφεία)

α. Γραμματεία

β. Γραφείο Προσωπικού

γ. Γραφείο Πρόληψης ατυχημάτων

δ. Γραφείο Εφοδιασμού / Προϋπολογισμού

ε. Γραφείο Απογραφών

στ. Γραφείο Πολεμικής Σχεδίασης

ζ. Τμήμα Εθνικών Εγκαταστάσεων (6100)

η. Τμήμα Εγκαταστάσεων ΜΟΥΛΚΙΟΥ / ΝΑΤΟ (6200)

θ. Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου Καυσίμων, Λιπαντικών (6300)

ι. Τμήμα Μελετών (6400).

Ναύσταθμος Σαλαμίνας
Διατελέσαντες Διοικητές Ναυστάθμου Σαλαμίνας
Διεύθυνση Διοικήσεως (ΝΣ/ΔΔ) (2000)
Ιστορικό
Γενικά
Αρμοδιότητες
Οργανόγραμμα
Τεχνική Διεύθυνση (4000)
Αποστολή
Γενική Περιγραφή
Τμήματα
Φωτογραφίες
Αρμοδιότητες
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσίων (5000)
Γενικά
Αρμοδιότητες
Διεύθυνση Καυσίμων (6000)
Οργάνωση
Αρμοδιότητες
Διεύθυνση Ναυτικών Όπλων (ΔΝΟ) (7000)
Γενικά
Οργάνωση
Αρμοδιότητες
Φωτογραφίες
Διεύθυνση Ναυτικού Χημείου (8000)
Αποστολή&Έργο
Αρμοδιότητες
Ναυτικό Νοσοκομείο Σαλαμίνας (9000)
Αποστολή
Κοινωνική Προσφορά
Οργάνωση
Αρμοδιότητες
Υγειονομική Μέριμνα
Διεύθυνση
Επικοινωνία
Ιστορικό
Διεύθυνση Ναυτικων Έργων (3000)
Ιστορικό
Αρμοδιότητες
Προκεχωρημένη Ναυτική Βάση Σύρου
Αποστολή
Που βρισκόμαστε
Παραθεριστικό Κέντρο
Περιήγηση
Νήσος Σύρος - Πρόσβαση
Χρήσιμα Τηλέφωνα
Ανεξάρτητα Γραφεία
Βοηθητικά Πλοία ΝΣ