Αρμοδιότητες

Η Διεύθυνση Καυσίμων έχει αρμοδιότητα σε θέματα:

                α.   Κατανεμημένων στο ΝΣ, Πετρελαιοφόρων Π/Φ και φορτηγίδων Φ/ΓΔ πετρελαίου / λυμάτων.

                β.   Διαχείρισης των καυσίμων και λιπαντικών του Π.Ν, τα οποία τηρούνται στις δεξαμενές και αποθήκες της Διεύθυνσης, καθώς επίσης και των αντίστοιχων επιστρεφόμενων μεταχειρισμένων.

                γ.   Ποιοτικού ελέγχου καυσίμων και λιπαντικών.

                δ.   Εξασφάλισης του έγκαιρου ανεφοδιασμού σε καύσιμα και λιπαντικά των Πολεμικών Πλοίων, Ναυτικών Υπηρεσιών, συμμαχικών πλοίων, καθώς και Υπηρεσιών των λοιπών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές και συμμαχικές διαδικασίες.

                ε.   Εξασφάλισης της εφαρμογής, στις εγκαταστάσεις και τα μέσα ευθύνης του, των προβλεπόμενων προληπτικών μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος, από ενδεχόμενη μόλυνση από τη διαρροή καυσίμων ή λιπαντικών.

Ναύσταθμος Σαλαμίνας
Διατελέσαντες Διοικητές Ναυστάθμου Σαλαμίνας
Διεύθυνση Διοικήσεως (ΝΣ/ΔΔ) (2000)
Ιστορικό
Γενικά
Αρμοδιότητες
Οργανόγραμμα
Τεχνική Διεύθυνση (4000)
Αποστολή
Γενική Περιγραφή
Τμήματα
Φωτογραφίες
Αρμοδιότητες
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσίων (5000)
Γενικά
Αρμοδιότητες
Διεύθυνση Καυσίμων (6000)
Οργάνωση
Αρμοδιότητες
Διεύθυνση Ναυτικών Όπλων (ΔΝΟ) (7000)
Γενικά
Οργάνωση
Αρμοδιότητες
Φωτογραφίες
Διεύθυνση Ναυτικού Χημείου (8000)
Αποστολή&Έργο
Αρμοδιότητες
Ναυτικό Νοσοκομείο Σαλαμίνας (9000)
Αποστολή
Κοινωνική Προσφορά
Οργάνωση
Αρμοδιότητες
Υγειονομική Μέριμνα
Διεύθυνση
Επικοινωνία
Ιστορικό
Διεύθυνση Ναυτικων Έργων (3000)
Ιστορικό
Αρμοδιότητες
Προκεχωρημένη Ναυτική Βάση Σύρου
Αποστολή
Που βρισκόμαστε
Παραθεριστικό Κέντρο
Περιήγηση
Νήσος Σύρος - Πρόσβαση
Χρήσιμα Τηλέφωνα
Ανεξάρτητα Γραφεία
Βοηθητικά Πλοία ΝΣ