Προκεχωρημένη Ναυτική Βάση Κυριαμαδίου

 

Αποστολή

Η αποστολή της ΠΝΒ ΚΥΡΙΑΜΑΔΙΟΥ είναι, να ανεφοδιάζει με τα απαραίτητα υλικά και να παρέχει ευκολίες στα Π. Πλοία, Υ/Β και Ε/Π του Π.Ν, με σκοπό, τη διατήρηση της μαχητικής τους ικανότητας.


Από την ανωτέρω αποστολή, απορρέουν τα κάτωθι επιμέρους έργα:

α. Ο ανεφοδιασμός των Π. Πλοίων, Υ/Β και Ε/Π με καύσιμα, λιπαντικά και πυρομαχικά.

β. Η παροχή λιμενικών ευκολιών στα ελλιμενιζόμενα Π. Πλοία και Υ/Β.

γ. Η παροχή υποστήριξης ΔΜ στο προσωπικό των ελλιμενιζόμενων Π. Πλοίων – Υ/Β, καθώς και των Ε/Π που σταθμεύουν εκεί.

 

Οργανόγραμμα ΠΝΒ Κυριαμαδίου

 

Προκεχωρημένη Ναυτική Βάση Κυριαμαδίου