Διεύθυνση Ναυτικων Όπλων

 

Γενικές Αρμοδιότητες

Διεύθυνση Ναυτικων Όπλων

 

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Ναυτικών Όπλων (Δ/ΔΝΟ), εκτός από τις κοινές αρμοδιότητες των Διευθυντών Διευθύνσεων, που καθορίζονται στο άρθρο 9 του ΚΟΛ και τις Διατάξεις Π.Ν, έχει αρμοδιότητα σε θέματα:

α. Εξασφάλισης της εκτέλεσης επισκευών, μετασκευών, κατασκευών, μελετών, εγκαταστάσεων, δοκιμών αποδοχής και εν γένει εργασιών, που αφορούν στα εγκατεστημένα και φορητά ναυτικά όπλα και οπλικά συστήματα των Π. Πλοίων και Ν. Υπηρεσιών.

β. Εξασφάλισης της συντήρησης των αποθηκευμένων πυρομαχικών και όπλων, καθώς επίσης και της ασφαλούς αποθήκευσης, διαχείρισης και περιοδικού ελέγχου αυτών.

γ. Εξασφάλισης της ορθής διακίνησης και εφοδιασμού των Π. Πλοίων και Ν. Υπηρεσιών του Π.Ν, καθώς επίσης και των Π. Πλοίων άλλων κρατών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διακρατικές συμφωνίες, με όπλα, πυρομαχικά και συναφές υλικό υποστήριξης (αμοιβό και αναλώσιμο).

δ. Εξασφάλισης της φύλαξης, συντήρησης, λειτουργικότητας και ετοιμότητας των αποθηκών πυρομαχικών ΝΑΤΟ.

ε. Εξασφάλισης της ετοιμότητας του υλικού κινητοποίησης, αρμοδιότητας της ΔΝΟ, σύμφωνα με την ισχύουσα κατανομή.

 

Οργανόγραμμα Διεύθυνσης Ναυτικών Όπλων

Διεύθυνση Ναυτικων Όπλων