Διατελέσαντες Διοικητές ΝΚ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΒΑΘΜΟΣ

ΑΠΟ

ΕΩΣ

Α.Δ.Β.Ν.Κ

Σ.ΑΥΓΕΡΗΣ

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Β.Ν

16/1/1959

1/2/1960

Α.Δ.Β.Ν.Κ

Π.ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Β.Ν

1/2/1960

4/1/1961

Α.Δ.Β.Ν.Κ

Κ.ΕΓΚΟΛΦΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Β.Ν

4/1/1961

10/1/1962

Α.Δ.Β.Ν.Κ

Κ. ΔEΝΕΖΑΚΟΣ

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Β.Ν

10/1/1962

9/1/1963

Α.Δ.Β.Ν.Κ

Ι. ΜΑΣΟΥΡΙΔΗΣ

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Β.Ν

9/1/1963

6/2/1964

Α.Δ.Β.Ν.Κ

Χ. ΛΕΒΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Β.Ν

6/2/1964

17/11/1965

Α.Δ.Β.Ν.Κ

Δ.ΣΟΥΤΣΟΣ

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Β.Ν

ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Β.Ν

17/11/1965

20/7/1966

20/7/1966 

12/1/1967

Α.Δ.Β.Ν.Κ

Ι. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Β.Ν

12/1/1967

18/5/1967

Α.Δ.Β.Ν.Κ

Χ.ΣΟΛΙΩΤΗΣ

ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡ.Β.Ν

18/5/1967

14/12/1967

Α.Δ.Β.Ν.Κ

Γ.ΜΟΡΑΛΗΣ

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Β.Ν

14/12/1967

22/12/1967

Α.Δ.Β.Ν.Κ

Ν.ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΑΣ

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Β.Ν

ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Β.Ν

22/12/1967

9/1/1968

9/1/1968

25/10/1968

Α.Δ.Β.Ν.Κ

Β.ΜΗΤΣΑΚΟΣ

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Β.Ν

25/10/1968

21/12/1968

Δ.Β.Ν.Κ

Ι.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΥΠΟΝΑΥAΡΧΟΣ.Β.Ν

21/12/1968

26/6/1969

Δ.Β.Ν.Κ

Ν.ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ

ΥΠΟΝΑΥAΡΧΟΣ.Β.Ν

26/6/1969

16/8/1969

Δ.Β.Ν.Κ

Δ.ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ

ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Β.Ν

ΥΠΟΝΑΥAΡΧΟΣ Β.Ν

16/8/1969

22/6/1970

22/6/1970

17/7/1970

Δ.Ν.Κ

Π.ΚΑΡΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

17/7/1970

6/9/1971

Δ.Ν.Κ

Β.ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Τ)

6/9/1971

22/9/1971

Δ.Ν.Κ

Α.Ε.ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

22/9/1971

11/9/1972

Δ.Ν.Κ

Κ.ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΣ

ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

11/9/1972

12/6/1974

Δ.Ν.Κ

Γ.ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ

ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

12/6/1974

3/7/1974

Δ.Ν.Κ

Σ.ΒΙΚΑΤΟΣ

ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

3/7/1974

30/9/1975

Δ.Ν.Κ

Γ.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

30/9/1975

22/6/1976

Δ.Ν.Κ

Γ.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

22/6/1976

12/7/1976

Δ.Ν.Κ

Ι.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

12/7/1976

24/9/1976

Δ.Ν.Κ

Ε.ΔΡΟΜΑΖΟΣ

ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

24/9/1976

21/6/1977

Δ.Ν.Κ

Ε.ΔΡΟΜΑΖΟΣ

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ

21/6/1977

27/6/1977

Δ.Ν.Κ

Χ.ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ

ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

27/6/1977

20/1/1978

Δ.Ν.Κ

Γ.ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

20/1/1978

22/7/1978

Δ.Ν.Κ

Κ.ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ

ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

22/7/1978

10/7/1981

Δ.Ν.Κ

Κ.ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΣ

ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

10/7/1981

2/3/1982

Δ.Ν.Κ

Κ.ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΣ

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ

2/3/1982

2/4/1982

Δ.Ν.Κ

Σ.ΜΙΧΑΗΛ

ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

2/4/1982

2/3/1983

Δ.Ν.Κ

Σ.ΜΙΧΑΗΛ

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ

3/3/1983

22/3/1983

Δ.Ν.Κ

Γ.ΣΙΔΕΡΗΣ

ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

23/3/1983

20/7/1984

Δ.Ν.Κ

Α.ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

21/7/1984

19/12/1984

Δ.Ν.Κ

Α.ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ

20/12/1984

8/1/1985

Δ.Ν.Κ

Ι.ΜΑΝΙΑΤΗΣ

ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

9/1/1985

6/3/1986

Δ.Ν.Κ

Η.ΔΡΙΚΟΣ

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

7/3/1986

30/5/1986

Δ.Ν.Κ

Ν.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

31/5/1986

20/7/1987

Δ.Ν.Κ

Α.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

21/7/1987

28/3/1988

Δ.Ν.Κ

Ν.ΦΩΣΤΙΕΡΗΣ

ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

28/3/1988

31/7/1989

Δ.Ν.Κ

Γ.ΤΕΛΕΙΟΥΔΗΣ

ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Μ)

31/7/1989

31/8/1989

Δ.Ν.Κ

Ν.ΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

31/8/1989

2/7/1990

Δ.Ν.Κ

Δ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

2/7/1990

4/6/1991

Δ.Ν.Κ

Σ.ΣΥΓΟΥΡΟΣ

ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

4/6/1991

6/7/1992

Δ.Ν.Κ

Δ.ΛΙΟΥΜΗΣ

ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

6/7/1992

7/3/1994

Δ.Ν.Κ

Δ.ΛΙΟΥΜΗΣ

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ

7/3/1994

17/3/1994

Δ.Ν.Κ

Π.ΚΟΥΤΣΟΥΓΕΡΑΣ

ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

17/3/1994

15/3/1995

Δ.Ν.Κ

Π.ΚΟΥΤΣΟΥΓΕΡΑΣ

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ

15/3/1995

3/4/1995

Δ.Ν.Κ

Α.ΚΟΠΙΤΣΑΣ

ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

3/4/1995

29/3/1996

Δ.Ν.Κ

Γ.ΧΡΑΝΙΩΤΗΣ

ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

29/3/1996

2/3/1998

Δ.Ν.Κ

Γ.ΧΡΑΝΙΩΤΗΣ

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ

2/3/1998

20/3/1998

Δ.Ν.Κ

Μ.ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΟΣ

ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

20/3/1998

2/8/1999

Δ.Ν.Κ

Δ.ΓΟΥΣΗΣ

ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

2/8/1999

1/6/2000

Δ.Ν.Κ

Α.ΠΑΠΑΔΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

1/6/2000

11/5/2001

Δ.Ν.Κ

Γ.ΚΡΑΟΥΝΑΚΗΣ

ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

11/5/2001

6/3/2002

Δ.Ν.Κ

Γ.ΚΡΑΟΥΝΑΚΗΣ

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ

6/3/2002

28/5/2002

Δ.Ν.Κ

Α.ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ

ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

28/5/2002

9/5/2003

Δ.Ν.Κ

Ν.ΣΠΗΛΙΑΝΑΚΗΣ

ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

9/5/2003

27/3/04

Δ.Ν.Κ

Ν. ΣΠΗΛΙΑΝΑΚΗΣ

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ

27/3/04

20/4/04

Δ.Ν.Κ

Β. ΜΑΡΤΖΟΥΚΟΣ

ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

20/4/04

01/3/05

Δ.Ν.Κ

Β. ΜΑΡΤΖΟΥΚΟΣ

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ

01/3/05

10/3/05

Δ.Ν.Κ

Β. ΤΣΙΤΩΝΑΚΗΣ

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

10/3/05

28/3/05

Δ.Ν.Κ

Ι. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

28/3/05

21/3/06

Δ.Ν.Κ

Π. ΚΟΛΛΙΑΣ

ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Μ)

21/3/06

21/3/07

Δ.Ν.Κ

Ι. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

21/3/07

17/3/08

Δ.Ν.Κ

Σ.ΦΕΝΕΚΟΣ

ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

18/3/08

23/3/09

Δ.Ν.Κ

Κ.ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ

ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

24/3/09

16/3/10

Δ.Ν.Κ

Ν.ΜΑΡΙΝΗΣ

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Μ)

17/3/10

14/5/10

Δ.Ν.Κ

Γ.ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ

ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

15/5/10

23/3/11

Δ.Ν.Κ

Κ.ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ

ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

24/3/11

1/11/11

Δ.Ν.Κ

Κ.ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ

2/11/11

9/12/11

Δ.Ν.Κ

Ι.ΠΑΤΤΑΣ

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

10/12/11

31/7/12 

Δ.Ν.Κ

Ι.ΠΑΤΤΑΣ

ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

1/8/12

 12/3/12

Δ.Ν.Κ

Ι.ΠΑΤΤΑΣ

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ

13/3/13

28/3/13

Δ.Ν.Κ

Δ.ΧΕΛΜΗΣ

ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

29/3/13

5/3/15

Δ.Ν.Κ

Π.ΧΑΤΖΑΚΗΣ

ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

13/3/15

09/6/17

Δ.Ν.Κ

Χ.ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

09/6/17

25/5/18

Δ.Ν.Κ

Γ. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ

ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

25/5/18

31/1/19

Δ.Ν.Κ

Γ. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ

31/1/19

05/2/19

Δ.Ν.Κ

Σ.ΚΩΣΤΑΛΑΣ

ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

05/2/19

22/3/19

Δ.Ν.Κ

Θ. ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

22/3/19

24/07/19

Δ.Ν.Κ

Θ. ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

24/07/19

30/04/20

Δ.Ν.Κ

Ι. ΣΑΡΡΗΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

30/04/20

22/03/22