Κλιμάκιο Προμηθειών (ΚΠ/ΚΕΦΝ)

 

Το Κλιμάκιο Προμηθειών του Κέντρου Εφοδιασμού Ναυτικού (ΚΠ/ΚΕΦΝ) είναι ο φορέας που με τη διενέργεια πρόχειρων μειοδοτικών διαγωνισμών μέχρι του προβλεπόμενου από τη νομοθεσία ποσού, εκτελεί προμήθειες υλικών που επείγουν εξαιρετικά ή προμήθειες υλικών που θεωρούνται «πεπαλαιωμένα» ή εκτός παραγωγής και επηρεάζουν θέματα επιχειρησιακής ετοιμότητας, ασφάλειας, υγιεινής, και λειτουργίας των Υπηρεσιών, Πλοίων και Ιπτάμενων Μέσω του Πολεμικού Ναυτικού. Επίσης δύναται να προμηθεύεται επιπλέον ποσότητες των αναγκαίων υλικών που πρόκειται να καλύψουν συγκεκριμένες απαιτήσεις Πλοίων, Πλωτών και Ιπτάμενων Μέσων όταν λόγοι οικονομίας χρόνου και πόρων το επιβάλουν.