Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης

 

Ο Διευθυντής Διευθύνσεως Τεχνικής Υποστήριξης είναι αρμόδιος για τον καθορισμό και παρακολούθηση του φόρτου αμοιβών των Ν. Μονάδων, την παρακολούθηση της εκτέλεσης επιβεβαίωσης και ελέγχου μηχανημάτων και συσκευών επί των Π. Πλοίων (VALIDATION) και του αμοιβού υλικού αυτών (SOAP) από τα πλοία, τεχνική έρευνα, την εκπόνηση και αναθεώρηση των τεχνικών προδιαγραφών δευτερεύοντος υλικού.

 

Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης