Διεύθυνση Παραλαβών και Διαμετακόμισης Υλικών

 
 
Ο Διευθυντής Διευθύνσεως Παραλαβών και Διαμετακόμισης Υλικών είναι αρμόδιος για την παραλαβή, αναγνώριση, προσωρινή διαφύλαξη, αποστολή στα αποθηκευτικά κέντρα του Π.Ν, των προμηθευόμενων από το εσωτερικό ή εξωτερικό υλικών, τη διαμετακόμιση υλικών μεταξύ των αποθηκευτικών Κέντρων, την αποστολή στο εξωτερικό υλικών προς επισκευή και την ενημέρωση με μηχανογραφικές διαδικασίες του συστήματος εφοδιασμού.
 
Διεύθυνση Παραλαβών και Διαμετακόμισης ΥλικώνΔιεύθυνση Παραλαβών και Διαμετακόμισης Υλικών
 
 
 
Διεύθυνση Παραλαβών και Διαμετακόμισης Υλικών