Διεύθυνση Έρευνας και Κατασκευής Ανταλλακτικών στην Εγχώρια Αγορά

 
Ο Διευθυντής Διευθύνσεως Έρευνας και Κατασκευής Ανταλλακτικών στην εγχώρια αγορά είναι αρμόδιος για την έρευνα της εγχώριας βιομηχανικής υποδομής, την ανάληψη πληροφοριών επί των κατασκευαστικών δυνατοτήτων της Ελληνικής Βιομηχανίας, την προώθηση και παρακολούθηση των προγραμμάτων κατασκευής ανταλλακτικών, στην Ελληνική αγορά και σύνταξη των προδιαγραφών των προς κατασκευή ανταλλακτικών.