Κέντρο Εφοδιασμού Ναυτικού (ΚΕΦΝ) - Αποστολή

 

Το ΚΕΦΝ έχει σαν αποστολή την υλοποίηση του εφοδιαστικού προγράμματος του Π.Ν. και της παρεχόμενης οικονομικής υποστηρίξεως (Προϋπολογισμού) με βάση την πολιτική εφοδιασμού που καθορίζει το Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και τις επί μέρους κατευθύνσεις της Διοικήσεως Διοικητικής Μερίμνης Ναυτικού (ΔΔΜΝ), με σκοπό την συμβολή στην εξασφάλιση αποτελεσματικής υποστηρίξεως Διοικητικής Μερίμνης των μονάδων του ΠΝ.

 

Κέντρο Εφοδιασμού Ναυτικού (ΚΕΦΝ) - Αποστολή