ΚΣΑΝ - Ιστορικό

 

ΚΣΑΝ - Ιστορικό

 

 

Ο Κεντρικός Σταθμός Αυτοκινήτων Ναυτικού (ΚΣΑΝ) είναι Ναυτική Υπηρεσία του Π.Ν. και υπάγεται στη ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΗΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ με σχέση πλήρους Διοικήσεως.

Ο ΚΣΑΝ ιδρύθηκε το 1944 με τον τίτλο ΥΑΒΝ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ) και εγκαταστάθηκε σε κτίριο της οδού ΜΥΛΕΡΟΥ στο Μεταξουργείο. Μετά από έξι (6) μήνες μεταφέρθηκε στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου «ΛΥΩΝ» στη Λεωφόρο Συγγρού, όπου λειτούργησε μέχρι τον Αύγουστο του 1952. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε και στεγάστηκε στην περιοχή ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ σε έκταση δικαιοδοσίας του Ν. Οχυρού Δ.ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ.

Το 1973 μετονομάστηκε σε ΚΣΑΝ και από την 1-7-1980 άλλαξε Διοικητική υπαγωγή και υπάγεται στην ΔΔΜΝ.

 

 

 

 

 

 

 
Κεντρικός Σταθμός Αυτοκινήτων Ναυτικού
ΚΣΑΝ - Αποστολή
ΚΣΑΝ - Οργανόγραμμα
ΚΣΑΝ - Ιστορικό