Πλοία και πλωτά μέσα υπαγόμενα στη ΔΔΜΝ

Στη Διοίκηση Διοικητικής Μερίμνης Ναυτικού υπάγονται τα παρακάτω πλοία:
 

Ναύσταθμος Σαλαμίνας (ΝΣ) Ναύσταθμος Κρήτης (ΝΚ) ΥΝΤΕΛ

ΠΜΔ ΠΑΝΔΩΡΑ (Α-419)
ΠΜΔ ΠΑΝΔΡΟΣΟΣ (Α-420)
ΠΜΜ ΝΑΞΟΣ (L-178)
ΠΜΠ ΣΕΡΙΦΟΣ (L-175)
Α/Β ΠΑΡΟΣ (L-179)
Υ/Φ ΚΕΡΚΙΝΗ (Α-433)
Υ/Φ ΠΡΕΣΠΑ (Α-434)
Υ/Φ ΔΟΙΡΑΝΗ (Α-467)
Υ/Φ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ (Α-469)
Π/Φ ΥΠΕΡΙΩΝ (Α-417)
Π/Φ ΩΡΙΩΝ (Α-376)
Π/Φ ΟΥΡΑΝΟΣ (Α-416)
Φ/Θ ΘΕΤΙΣ (Α-307)
Ρ/Κ ΑΧΙΛΛΕΥΣ (Α431)
Ρ/Κ ΑΤΡΕΥΣ (Α-439)
Ρ/Κ ΔΙΟΜΗΔΗΣ (Α-440)
Ρ/Κ ΘΗΣΕΥΣ (Α-441)
Ρ/Κ ΡΩΜΑΛΕΟΣ (Α-442)
Ρ/Κ ΤΙΤΑΝ
Ρ/Κ ΑΝΤΑΙΟΣ
Β/Λ ΙΣΤΡΟΣ
Β/Λ ΠΗΝΕΙΟΣ
ΒΒ 12
ΒΒ 35
ΒΒ 37
ΒΒ 38
ΒΒ ΑΜΜΩΝΙΑΣ (Α-444)
ΒΒ ΑΝΤΙΓΟΝΙΣ (Α-445)
ΒΒ ΔΗΜΗΤΡΙΑΣ (Α-446)
ΒΒ ΠΤΟΛΕΜΑΪΣ (Α-447)

Π/Φ ΖΕΥΣ (Α-375)
Υ/Φ ΤΡΙΧΩΝΙΣ (Α-466)
Υ/Φ ΚΑΛΛΙΡΟΗ (Α-468)
Ρ/Κ ΑΤΛΑΣ (Α-408)
Ρ/Κ ΑΙΑΣ (Α-412)
Ρ/Κ ΙΑΣΩΝ (Α-424)
Ρ/Κ ΚΕΚΡΩΨ (Α-435)
Ρ/Κ ΠΕΛΙΑΣ (Α-437)
Α/Β ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ (L-170)
Β/Λ ΑΧΕΛΩΟΣ (Α-451)
Ρ/Κ ΚΑΔΜΟΣ (Α-428)

 

Επεξηγήσεις

ΠΜΠ: Πλοίο Μεταφοράς Προσωπικού

ΒΒ: Βοηθητικό Βάσης

Α/Β: Αποβατικό

Υ/Φ: Υδροφόρα

Π/Φ: Πετρελαιοφόρο

Φ/Θ: Φραγματοθηρευτικό

Ρ/Κ: Ρυμουλκό

Β/Λ: Βοηθητικό Λιμένος

 

 

 

 
 
  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ