Διατελέσαντες Διοικητές ΔΔΜΝ

 

ΑΡΧΗΓΟΙ
ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΒΑΘΜΟΣ

ΑΠΟ

ΕΩΣ

Ν.ΣΑΡΡΗΣ

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Β.Ν.

6-10-58

5-12-59

Γ. ΚΑΡΒΕΛΗΣ

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Β.Ν.

12-12-59

5-12-60

Σ. ΑΥΓΕΡΗΣ

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Β.Ν.

22-12-60

2-12-61

Α. ΡΑΛΛΗΣ

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Β.Ν.

2-12-61

29-4-64

Α. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Β.Ν.

29-4-64

10-11-65

Κ. ΕΓΚΛΟΛΦΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Β.Ν.

10-11-65

5-1-67

Δ. ΣΟΥΤΣΟΣ

ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Β.Ν.

5-1-67

14-1-67

ΙΠ. ΔΕΔΕΣ

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Β.Ν.

14-1-67

24-4-67

Ι. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Β.Ν.

24-4-67

22-5-67

Α. ΡΟΖΑΚΗΣ

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Β.Ν.

22-5-67

14-12-67

Γ. ΜΟΡΑΛΗΣ

ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Β.Ν.

14-12-67

25-6-68

Γ. ΜΟΡΑΛΗΣ

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Β.Ν.

25-6-68

20-12-68

Ι. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Β.Ν.

20-12-68

1-3-69

ΔΙΟΙΚΗΤΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΒΑΘΜΟΣ

ΑΠΟ

ΕΩΣ

Ι. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Β.Ν.

1-3-69

26-6-69

Ν. ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Β.Ν.

26-6-69

12-6-71

Π. ΚΑΡΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

12-6-71

12-8-71

Α. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ

12-8-71

6-6-73

Β. ΜΗΤΣΑΚΟΣ

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ

6-6-73

15-6-74

Δ. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ

15-6-74

19-6-76

Ι. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ

19-6-76

1-6-77

Π. ΜΑΝΩΛΟΣ

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ

1-6-77

25-8-77

Ι. ΦΑΚΙΔΗΣ

ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

25-8-77

5-1-78

Ι. ΦΑΚΙΔΗΣ

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ

5-1-78

17-5-79

Γ. ΤΥΠΑΛΔΟΣ ΞΥΔΙΑΣ

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ

17-5-79

1-6-81

Κ. ΠΑΪΖΗΣ ΠΑΡΑΔΕΛΗΣ

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ

1-6-81

13-1-82

Α. ΓΚΙΟΚΕΖΑΣ

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ

13-1-82

12-3-82

Π. ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ

12-3-82

26-3-82

Α. ΚΕΛΑΪΔΗΣ

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ

26-3-82

21-12-84

Ν. ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ – ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ

21-12-84

11-3-85

Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ

11-3-85

14-6-85

Σ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ

14-6-85

10-3-86

Κ. ΚΑΤΑΓΑΣ Π.Ν.

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ

10-3-86

14-1-88

Ι. ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ

14-1-88

26-7-89

Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Π.Ν.

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ

26-7-89

8-5-90

Η. ΔΡΙΚΟΣ Π.Ν.

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ

8-5-90

26-2-92

Η. ΔΡΙΚΟΣ Π.Ν.

ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ

26-2-92

11-3-92

Ν. ΘΕΜΕΛΙΔΗΣ Π.Ν.

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ

11-3-92

5-3-93

Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Π.Ν.

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ (Μ)

5-3-93

23-12-93

Α. ΝΟΜΙΚΟΣ Π.Ν.

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ

23-12-93

16-3-95

Α ΝΑΝΟΣ. Π.Ν.

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ (Μ)

16-3-95

8-3-96

Κ. ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ Π.Ν.

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ

8-3-96

6-3-97

Α. ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ Π.Ν.

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ (Μ)

6-3-97

10-3-96

Α. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Π.Ν.

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ

10-3-98

9-3-99

Μ. ΚΥΡΙΑΖΑΝΟΣ Π.Ν.

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ (Μ)

9-3-99

5-3-01

Γρ. ΧΑΤΖΗΣ Π.Ν.

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ

5-3-01

7-3-02

Ν. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Π.Ν.

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ (Μ))

7-3-02

28-2-05

Ν. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Π.Ν.

ΑΝΤΙΝΑΥΡΧΟΣ (Μ)

1-3-05

6-3-05

Β. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Π.Ν.

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ (Μ)

7-3-05

10-3-06

Α. ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ Π.Ν.

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ (Μ)

10-3-06

8-3-07

Ε. ΜΗΤΡΟΥ Π.Ν.

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ (Μ)

8-3-07

5-3-08

Π. ΚΟΛΛΙΑΣ Π.Ν.

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ (Μ)

5-3-08

10-3-09

Κ. ΓΚΙΩΝΗΣ Π.Ν

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ

10-3-09

10-3-10

Κ. ΑΓΙΑΤΖΙΔΗΣ Π.Ν

ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ (Μ)

10-3-10

4-11-11

Π. ΕΛΛΗΝΙΑΔΗΣ Π.Ν.

ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ (Μ)

4-11-11

8-3-13

Η.ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Π.Ν

ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ (Μ) 14-3-13 16-10-15

Γ.ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Π.Ν

ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ (Μ) 16-10-15 11-3-16

Μ.ΚΑΟΥΤΣΚΗΣ Π.Ν

ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ (Μ) 11-3-16 26-1-17

Ν. ΚΑΦΕΤΣΗΣ Π.Ν

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ (Μ) 26-1-17 1-3-17

Ν. ΚΑΦΕΤΣΗΣ Π.Ν

ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ (Μ) 1-3-17 28-1-19

A. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Π.Ν

ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ (Μ) 29-01-19 9-3-20

Γ. ΜΠΑΜΠΛΕΝΗΣ Π.Ν

ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ (Μ) 9-3-20