Η Αποστολή της ΔΔΜΝ

 

Η αποστολή της ΔΔΜΝ είναι, να μεριμνά για την οργάνωση, διοίκηση, εκπαίδευση, συντήρηση, ασφάλεια και ετοιμότητα των Υπηρεσιών και βοηθητικών Πλοίων που υπάγονται σ' αυτή, καθώς και να εξασφαλίζει αποτελεσματική υποστήριξη Διοικητικής Μέριμνας στις μονάδες του Π.Ν, εντός των ορίων των εντολών και κατευθύνσεων του ΓΕΝ, με σκοπό, την κάλυψη, από άποψη Διοικητικής Μέριμνας, όλων των δραστηριοτήτων και επιχειρήσεων, όπως απορρέουν από την αποστολή του Π.Ν. και από την Επιχειρησιακή Σχεδίαση που είναι σε ισχύ.

Η ΔΔΜΝ αποτελεί «Μεγάλη Διοίκηση» του Π.Ν, που υπάγεται με σχέση πλήρους διοίκησης στον Α/ΓΕΝ.

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ