Πίνακας Διατελέσαντων Διοικητών ΣΕΝΤ

 

 

Α/Α

ΒΑΘΜΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

1

ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Ι. ΜΗΝΑΙΟΣ

28/8/1963

10/2/1965

2

ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Σ. ΣΟΥΛΗΣ

10/2/1965

23/12/1965

3

ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Π. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

23/12/1965

3/6/1967

4

ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Δ. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ

3/6/1967

20/12/1967

5

ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Γ. ΣΤΕΦΑΝΑΔΗΣ

3/1/1968

24/7/1968

6

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Π. ΚΑΡΑΝΔΡΕΑΣ

21/8/1968

30/12/1968

7

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Θ. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ

4/1/1969

21/7/1969

8

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Α. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

21/7/1969

9/7/1970

9

ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Δ.ΤΡΟΥΠΑΚΗΣ

9/7/1970

11/8/1970

10

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Ν. ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

11/8/1970

2/8/1971

11

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Κ. ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΣ

2/8/1971

25/11/1971

12

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Ι. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

25/11/1971

17/9/1973

13

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Ι. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

17/9/1973

23/8/1974

14

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Ι. ΦΑΚΙΔΗΣ

23/8/1974

29/1/1975

15

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Σ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ

29/1/1975

4/8/1975

16

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Χ. ΤΣΟΥΤΣΑΝΗΣ

4/8/1975

4/11/1975

17

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Α. ΓΚΙΟΚΕΖΑΣ

4/11/1975

28/6/1976

18

ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Γ. ΣΙΔΕΡΗΣ

28/6/1976

12/7/1976

19

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Ν. ΣΟΦΡΑΣ

12/7/1976

14/9/1976

20

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Σ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

14/9/1976

30/06/1980

21

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Κ. ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΣ

30/6/1980

30/6/1981

22

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Ε. ΛΑΓΑΡΑΣ

30/6/1981

9/9/1982

23

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Ε. ΛΑΓΑΡΑΣ

9/9/1982

10/8/1984

24

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Β. ΝΑΟΥΜ

10/8/1984

21/12/1984

25

ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Β. ΝΑΟΥΜ

21/12/1984

22/3/1985

26

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Ν. ΠΑΠΑΔΟΓΚΩΝΑΣ

22/3/1985

17/6/1985

27

ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Ν. ΠΑΠΑΔΟΓΚΩΝΑΣ

17/6/1985

13/3/1986

28

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Δ. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ

13/3/1986

11/3/1987

29

ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Δ. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ

11/3/1987

14/3/1988

30

ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Γ. ΦΟΥΣΙΑΝΗΣ

14/3/1988

18/8/1989

31

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Ι. ΒΟΥΡΑΖΕΡΗΣ

18/8/1989

14/5/1990

32

ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Ι. ΒΟΥΡΑΖΕΡΗΣ

14/5/1990

28/5/1990

33

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Π. ΚΟΥΤΣΟΓΕΡΑΣ

28/5/1990

30/7/1990

34

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Ε. ΞΕΝΑΚΗΣ

30/7/1990

8/10/1990

35

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Π. ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ

8/101990

6/3/1991

36

ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Π. ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ

6/3/1991

15/3/1991

37

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Π. ΚΙΚΑΡΕΑΣ

15/3/1991

5/3/1992

38

ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Π. ΚΙΚΑΡΕΑΣ

5/3/1992

27/3/1992

39

ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Δ. ΚΑΛΛΙΕΡΟΣ

27/3/1992

20/8/1992

40

ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Χ. ΤΟΥΡΒΑΣ

20/8/1992

22/3/1993

41

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Ν. ΤΟΤΟΣ

22/3/1993

22/3/1994

42

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Κ. ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ

22/3/1994

14/3/1995

43

ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Κ. ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ

14/3/1995

4/4/1995

44

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Η. ΤΣΑΡΠΑΛΗΣ

4/4/1995

14/4/1997

45

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Μ. ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΟΣ

14/4/1997

9/3/1998

46

ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Μ. ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΟΣ

9/3/1998

16/3/1998

47

ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Π. ΜΟΥΝΤΑΝΕΑΣ

16/3/1998

26/3/1998

48

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Μ. ΠΕΤΡΟΓΓΟΝΑΣ

26/3/1998

21/7/2000

49

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Γ. ΦΟΥΣΙΑΝΗΣ

21/7/2000

6/4/2001

50

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Ν. ΜΑΝΑΤΟΣ

6/4/2001

26/7/2002

51

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Φ. ΚΑΜΠΕΡΗΣ

26/7/2002

5/3/2003

52

ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Φ. ΚΑΜΠΕΡΗΣ

5/3/2003

26/3/2003

53

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Α. ΦΑΣΟΥΛΑΣ

26/3/2003

7/4/2004

54

ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Ι. ΜΙΑΡΗΣ

7/4/2004

7/6/2004

55

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Σ. ΚΟΥΒΑΡΗΣ

7/6/2004

7/4/2005

56

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Ι. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

7/4/2005

13/3/2006

57

ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Ι. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

13/3/2006

6/4/2006

58

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Κ. ΓΚΙΩΝΗΣ

6/4/2006

6/3/2007

59

ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Κ. ΓΚΙΩΝΗΣ

6/3/2007

20/4/2007

60

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Π. ΠΑΣΤΟΥΣΕΑΣ

20/4/2007

26/6/2008

61

ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Λ.ΚΑΤΣΙΚΑΣ

26/6/2008

27/8/2008

62

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Π.ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ

27/8/2008

7/8/2009

63

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Ι.ΛΕΟΝΤΑΚΙΑΝΑΚΟΣ

7/8/2009

2/3/2010

64

ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Ι.ΛΕΟΝΤΑΚΙΑΝΑΚΟΣ

2/3/2010

22/3/2010

65

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Κ.ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ

22/3/2010

14/7/2010

66

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Κ.ΜΑΤΖΑΚΟΣ

14/7/2010

19/5/2011

67

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Γ.ΜΑΛΦΑΣ

19/5/2011

31/7/2012

68

ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Γ.ΜΑΛΦΑΣ

30/7/2012

12/3/2013

69

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ

Γ.ΜΑΛΦΑΣ

12/3/2013

29/3/2013

70

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Δ.ΤΣΟΥΚΑΣ

29/3/2013

10/4/2014

71

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Π.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

10/4/2014

1/7/2015

72

ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ

Γ.ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

1/7/2015

22/7/2015

73

ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Β.ΜΑΓΓΙΝΑΣ

22/7/2015

13/8/2015

74

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Α.ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

13/8/2015

18/11/2015

75

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Ν.ΤΕΤΡΑΔΑΚΟΣ

18/11/2015

27/08/2018

75

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Γ. ΦΛΩΡΟΣ 

28/08/2018

14/05/2019

76

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Σ. ΛΑΓΑΡΑΣ 

14/05/2019

Σήμερα