Σχολή Εξάσκησης Ναυτικής Τακτικής (ΣΕΝΤ)

Σχολή Εξάσκησης Ναυτικής Τακτικής
Σχολή Εξάσκησης Ναυτικής Τακτικής (ΣΕΝΤ)


Ιστορικό

Η ΣΕΝΤ ιδρύθηκε το 1963. Αρχικά στεγάστηκε στις εγκαταστάσεις του τωρινού Κέντρου Εκπαίδευσης ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ στην περιοχή του Σκαραμαγκά. Το 1978 αποφασίστηκε από το ΠΝ, στο πλαίσιο υιοθέτησης νέων τεχνολογιών και χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών στη ναυτική εκπαίδευση, η αναβάθμιση της ΣΕΝΤ με την πρόσκτηση του προσομοιωτή ASTT (Action Speed Tactical Trainer) από τη Μ.Βρετανία. Η τοποθέτηση του προσομοιωτή έγινε το 1982 στις τωρινές αυτόνομες εγκαταστάσεις. Την περίοδο εκείνη, σε πλήρη λειτουργία, αποτελούσε, το εκπαιδευτικό τμήμα του ΠΝ, προσφέροντας εφαρμοσμένη εκπαίδευση, στο προσωπικό του.  Το 2010, ο πεπαλαιωμένος πλέον προσομοιωτής απεγκαταστάθηκε, και ξεκίνησε, από προσωπικό του ΠΝ με τη συνδρομή εθνικών φορέων, η ανάπτυξη ενός σύγχρονου προσομοιωτή ναυτικής τακτικής που να ανταποκρίνεται στις σημερινές και μελλοντικές συνθήκες και απαιτήσεις της ναυτικής εκπαίδευσης. Στόχος μας είναι η ανάπτυξη ενός μοντέρνου και σύγχρονου, ναυτικού τακτικού προσομοιωτή ο οποίος θα ανταποκρίνεται πλήρως στις παρούσες αλλά και τις μελλοντικές ανάγκες του ΠΝ. Στην παρούσα φάση χρησιμοποιείται η εξειδίκευση και η εμπειρία των εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων για τη βελτίωση ανωτέρω προϊόντος. Επιπρόσθετα, η ΣΕΝΤ, πραγματοποιεί τις αναλύσεις, μεγάλης και μεσαίας κλίμακας, ασκήσεων και επιχειρήσεων του Αρχηγείου Στόλου, εξάγοντας  τα επιχειρησιακά διδάγματα για μελλοντική χρήση.


Έδρα - Υπαγωγή

Η Σχολή Εξασκήσεως Ναυτικής Τακτικής υπάγεται στο Αρχηγείο Στόλου με σχέση πλήρους Διοικήσεως και εδρεύει στην περιοχή ευθύνης του Ναυτικού Οχυρού Σκαραμαγκά.


Αποστολή της Σχολής Ναυτικής Τακτικής

1. Η αποστολή της Σχολής Εξασκήσεως Ναυτικής Τακτικής (ΣΕΝΤ) όσον αφορά την προαγωγή της τακτικής των αεροναυτικών Δυνάμεων κατά τις επιχειρήσεις είναι:

                        α. Η εκπαίδευση των στελεχών του Π.Ν. στην τακτική των αεροναυτικών επιχειρήσεων και στον τρόπο διευθύνσεως τους, με την οργάνωση και λειτουργία καταλλήλων σχολείων τακτικής καθώς και διαλέξεων / σεμιναρίων με αντικείμενο τον πόλεμο στη θάλασσα γενικότερα.

                        β. Η μελέτη, ανάπτυξη και εισήγηση νέων μεθόδων και διαδικασιών τακτικής αεροναυτικών επιχειρήσεων, η έκδοση σχετικών εγχειριδίων και πληροφοριακών δελτίων και η έκδοση πειραματικών μεθόδων τακτικής.

                        γ. Η γνωμοδότηση ή σχολίαση πάνω σε θέματα τακτικής αεροναυτικών επιχειρήσεων.

                        δ. Η εκτέλεση αναλύσεων ασκήσεων και επιχειρήσεων (σε επίπεδο τακτικής) και η έκδοση συγκεντρωτικών διαπιστώσεων, συμπερασμάτων και διδαγμάτων από τις αναλύσεις αυτές.

2. Στην ΣΕΝΤ, επίσης, ανατίθεται κατόπιν εντολής ΓΕΝ ή ΑΣ και η οργάνωση και εκτέλεση ειδικών σχολείων, όπως π.χ. NATO Ελεγκτών Ε/Π, με τα μέσα και τις δυνατότητες που διαθέτει.

 


Δραστηριότητες - Στόχοι

Οι δραστηριότητες της ΣΕΝΤ, με βάση την αποστολή της, κινούνται σε τρεις (3) άξονες :

            α. Της Εκπαίδευσης

            β. Της Βελτίωσης της Τακτικής και

            γ. Της Ανάλυσης των ασκήσεων, επιχειρήσεων.

            Εξετάζοντας του βασικούς στόχους της ΣΕΝΤ μπορούμε να πούμε ότι:

            α. Για την εκπαίδευση, είναι η επιμόρφωση και εκπαίδευση των μονίμων στελεχών του Πολεμικού Ναυτικού σε θέματα ναυτικής τακτικής, όπως έχει προαναφερθεί, με την εκτέλεση των σχολείων Τακτικής, ειδικών σχολείων και σεμιναρίων.

            β. Για την βελτίωση της τακτικής, είναι η βελτίωση και ανάπτυξη μεθόδων τακτικής των αεροναυτικών επιχειρήσεων με τη συμμετοχή σε διασυμμαχικές ομάδες τακτικής, εκπόνηση Πειραματικών Μεθόδων τακτικής και σχολίαση / γνωμοδότηση επί μεθόδων τακτικής.

            γ. Για την ανάλυση των ασκήσεων, επιχειρήσεων, στόχος είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων, διδαγμάτων και στατιστικών στοιχείων από τεχνικές / τακτικές ασκήσεις/ επιχειρήσεις με τις αναλύσεις ασκήσεων/ επιχειρήσεων καθώς και έκδοση και διακίνηση πληροφοριακών δελτίων, εγχειριδίων και δελτίων στατιστικών στοιχείων.

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ