Οργάνωση

 

Η ΝΔΒΕ υπάγεται απευθείας στο Αρχηγείο Στόλου (ΑΣ) με σχέση πλήρους Διοικήσεως, όπως φαίνεται στο παρακάτω οργανόγραμμα, και αποτελεί ένα από τα κύρια όργανα του Π.Ν. με τα οποία επιτελείται, στην περιοχή ευθύνη της, η θαλάσσια επιτήρηση και η παράκτια άμυνα, ο έλεγχος και ο συντονισμός των ενεργειών των διαφόρων λιμενικών και λοιπών κρατικών οργάνων και Υπηρεσιών, με σκοπό την από τη θάλασσα εξασφάλιση της Εθνικής Άμυνας και Ασφάλειας. 

Στη δικαιοδοσία της ΝΔΒΕ εμπίπτει το Ναυτικό Οχυρό Αγγελοχωρίου και η Παλαιά ΝΔΒΕ. Επίσης, στον επιχειρησιακό έλεγχο της ΝΔΒΕ εμπίπτουν τα λιμεναρχεία της περιοχής ευθύνης της, τα οποία παρατίθενται παρακάτω:

1. Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης

2. Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας

3. Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρουπόλεως

4. Λιμεναρχείο Ιερισσού

5. Υπολιμεναρχείο Πόρτο-Λάγος

6. Υπολιμεναρχείο Νέων Μουδανιών

7. Υπολιμεναρχείο Σκάλας Κατερίνης

8. Λιμενικοί Σταθμοί των ανωτέρω Λιμεναρχείων

 

Η ΝΔΒΕ αποτελείται σε γενικές γραμμές από:

1. Το επιτελείο

2. Υπηρεσίες και Πολεμικά Πλοία (σύμφωνα με τις εκάστοτε εντολές ΑΣ)

3. Ναυτικό Κλιμάκιο Καβάλας (που ενεργοποιείται στον πόλεμο)

  

Το επιτελείο της ΝΔΒΕ, ειδικότερα, στελεχώνεται από ανώτερο και κατώτερο στρατιωτικό και μόνιμο πολιτικό προσωπικό, όπως παρουσιάζεται στο παρακάτω οργανόγραμμα: 
 
 
  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ