Δραστηριότητες

 

Η ΝΔΒΕ έχει τον επιχειρησιακό έλεγχο και την υποστήριξη σε διοικητική μέριμνα των μονάδων του Π.Ν. (πλοία, ελικόπτερα κτλ) που επιχειρούν εντός των ορίων ευθύνης της ΝΔΒΕ ή που καταπλέουν στη Θεσσαλονίκη. Συνήθεις επιχειρήσεις αποτελούν οι επιτηρήσεις θαλάσσιας και παράκτιας περιοχής, οι εξουδετερώσεις ναρκών και βομβών που ανευρίσκονται, η συντήρηση του δικτύου φάρων, οι ασκήσεις στις οποίες εμπλέκεται το Π.Ν., οι πραγματοποίηση πυρών αεράμυνας και φορητού οπλισμού κα.

Η ΝΔΒΕ λειτουργεί το σύστημα πολεμικής κινητοποίησης του Π.Ν. για την περιοχή ευθύνης της. Με συνεχείς επαφές με τους τοπικούς φορείς, φροντίζει για την οργάνωση των επιτάξεων και επιστρατεύσεων, καθώς και την προετοιμασία των υποδομών ενεργητικής και παθητικής άμυνας των ακτών και των λιμένων.Επίσης, εκπροσωπεί το Π.Ν. σε εκδηλώσεις με αντιπροσωπείες αξιωματικών ή /και αγήματα ναυτών, από τη δύναμή της.

Η ΝΔΒΕ βοηθάει στο συντονισμό και παρέχει υποστήριξη των τμημάτων παρελάσεως και αποδόσεως τιμών του Π.Ν., εφόσον παρευρίσκονται στη Θεσσαλονίκη

Η ΝΔΒΕ μεριμνά για την παροχή λιμενικών ευκολιών στα πολεμικά πλοία συμμαχικών κρατών που καταπλέουν στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της SNMG-2 ή άλλων αποστολών.

Η ΝΔΒΕ αναγνωρίζοντας ότι αποτελεί κομμάτι της κοινωνίας της Θεσσαλονίκης, βρίσκεται, με πνεύμα και διάθεση συνεργασίας, σε συνεχή επαφή με τους τοπικούς πολιτειακούς και πολιτιστικούς φορείς. Προσπαθεί, όσο το επιτρέπουν οι επιχειρησιακές ανάγκες, να βοηθάει τους παραπάνω φορείς στο έργο τους και ενδιαφέρεται να διατηρεί ζεστές και άμεσες σχέσεις με την κοινωνία της Θεσσαλονίκης, στην οποία και αισθάνεται ότι ανήκει.

Στη ΝΔΒΕ εδρεύει η Περιφερειακή Επιτροπή Λιμένων Βορείου Ελλάδος (ΠΕΛ/ΒΕ) η οποία είναι υποταγμένη υπηρεσία του ΓΕΕΘΑ/ΥΠΠΧΛ (Υποδοχή Πλοίων / Πολεμική Χρησιμοποίηση Λιμένων). Πρόεδρος της ΠΕΛ/ΒΕ είναι ο Διοικητής της ΝΔΒΕ και μέλη της όπως καθορίζεται στον ΚΟΛ της ΥΠΠΧΛ. Η ΠΕΛ/ΒΕ έχει στον έλεγχό της, τις υποταγμένες Επιτροπές Λιμένων (Ε.Λ) μέσω των οποίων εκτελεί την αποστολή της, εντός της περιοχής ευθύνης της. Ειδικότερα αυτές είναι οι ακόλουθες: ΕΛ Θεσσαλονίκης,   ΕΛ Καβάλας,   ΕΛ Αλεξανδρούπολης και ΕΛ Πόρτο Λάγος

 


 

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ