ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ ΝΔΒΕ

Κ. ΓΚΙΟΚΑΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 11/02/1944 12/02/1944
Δ. ΒΑΛΤΙΝΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 12/03/1944 12/14/1944
Ε. ΜΠΟΥΖΑΝΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 01/20/1945 01/23/1946
Χ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 01/23/1946 12/01/1947
Ε. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 12/01/1947 01/22/1948
Λ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 01/22/1948 11/24/1949
Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 11/24/1949 01/28/1952
Γ. ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 01/28/1952 06/19/1952
Κ. ΔΕΝΕΖΑΚΟΣ ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 06/19/1952 11/01/1953
Γ. ΜΟΡΑΛΗΣ ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 11/01/1953 12/08/1955
Α. ΡΑΛΛΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 12/08/1955 01/24/1959
Γ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 01/24/1959 11/06/1959
Θ. ΝΤΕΓΙΑΝΗΣ ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 11/06/1959 02/06/1960
Γ. ΠΑΠΑΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 02/06/1960 02/07/1961
Σ. ΝΟΤΑΡΑΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 02/07/1961 03/24/1964
Χ. ΣΟΛΙΩΤΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 03/24/1964 11/18/1965
Δ. ΠΑΠΑΣΗΦΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 11/18/1965 12/28/1965
Μ. ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 12/28/1965 03/29/1966
Γ. ΜΟΡΑΛΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 03/29/1966 05/18/1967
Ι. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 05/18/1967 07/31/1967
Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 07/31/1967 12/23/1967
Π. ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 12/23/1967 05/25/1970
Π. ΚΑΡΑΝΔΡΕΑΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 05/25/1970 07/02/1970
Π. ΚΑΡΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 07/02/1970 08/05/1970
Σ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 05/08/1970 09/01/1970
Σ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 09/18/1970 07/01/1971
Ι. ΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ 07/01/1971 07/12/1971
Δ. ΤΡΟΥΠΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 07/12/1971 09/02/1971
Δ. ΤΡΟΥΠΑΚΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 09/02/1971 06/26/1972
Β. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ 06/26/1972 08/26/1972
Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 08/26/1972 08/13/1973
Γ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 08/13/1973 08/27/1974
Θ. ΚΑΜΑΡΙΝΕΑΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 08/27/1974 03/19/1975
Ν. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ 03/19/1975 06/09/1975
Ε. ΚΑΡΑΒΑΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 09/06/1975 11/01/1975
Μ. ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ-ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 11/01/1975 11/05/1976
Β.ΖΗΚΑΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 11/05/1976 07/24/1978
Δ. ΤΖΕΒΕΛΕΚΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 07/25/1978 07/12/1980
Ε. ΚΑΝΑΒΑΡΙΩΤΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 07/12/1980 07/17/1981
Κ. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 07/17/1981 12/06/1982
Κ. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 12/06/1982 03/03/1983
Κ. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ 03/03/1983 04/08/1983
Ε. ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 04/08/1983 05/12/1983
Μ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 05/12/1983 03/06/1984
Μ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗΣ ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 03/06/1984 05/11/1984
Ε. ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 05/11/1984 08/13/1984
Ε. ΚΑΝΑΒΑΡΙΩΤΗΣ ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 08/13/1984 08/23/1985
Γ. ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 08/23/1985 07/16/1986
Κ. ΣΟΥΡΜΠΑΤΗΣ ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 07/16/1986 08/16/1988
Η. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 08/16/1988 06/13/1989
Π. ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 06/13/1989 09/22/1989
Ν. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 09/22/1989 05/19/1990
Ε. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ 05/19/1990 06/14/1990
Γ. ΚΥΡΙΜΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 06/14/1990 06/12/1992
Μ. ΒΑΔΡΑΤΣΙΚΑΣ ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 06/12/1992 06/29/1992
Μ. ΜΑΣΟΥΡΙΔΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 06/29/1992 03/11/1994
Α. ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 03/12/1994 07/15/1994
Ι. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 07/16/1994 08/30/1996
Κ. ΓΚΟΡΤΖΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 08/30/1996 06/28/1999
Α. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 06/28/1999 04/11/2002
Λ. ΣΟΦΡΑΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 04/11/2002 03/17/2003
Β. ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ 03/17/2003 09/05/2003
Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 09/06/2003 06/10/2005
Β. ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ 06/11/2005 07/11/2005
Δ. ΠΕΠΠΑΣ ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 07/12/2005 08/26/2005
Γ. ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 08/26/2005 03/21/2008
Δ. ΤΣΑΪΛΑΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 03/21/2008 03/13/2012
Δ. ΤΣΑΪΛΑΣ ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 03/13/2011 01/27/2012
Χ. ΠΑΥΛΟΥΔΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 01/27/2012 03/03/2017
Χ. ΠΑΥΛΟΥΔΗΣ ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 03/03/2017 03/28/2017
Σ. ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 03/28/2017  07/06/2019
Σ. ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 07/06/2019  08/02/2019
Α. ΠΑΠΑΛΕΟΝΤΗΣ ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ 08/02/2019  10/09/2019
Ι. ΦΩΤΕΛΛΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 10/09/2019  07/20/2020
Σ. ΜΑΓΝΗΣΑΛΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 07/20/2020