ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ ΝΔΙ

Ονοματεπώνυμο

Βαθμός

Από

Εώς

Ε. ΦΛΩΚΑΣ

Πλοίαρχος Β.Ν.

1-1-40

Μάρτιος 41

Α. ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ

Αντιπλοίαρχος Β.Ν.

15-10-44

23-3-46

Π. ΔΑΜΗΛΑΤΗΣ

-//-

24-3-46

17-11-47

Δ. ΚΙΟΣΣΕΣ

-//-

18-11-46

17-2-49

Κ. ΡΩΤΤΑΣ

-//-

18-2-49

19-3-50

Χ. ΛΕΒΑΝΤΙΝΟΣ

-//-

20-3-50

7-1-52

Κ. ΔΕΝΕΖΑΚΟΣ

-//-

8-1-52

10-6-52

Α. ΡΟΥΣΣΗΣ

Πλωτάρχης Β.Ν.

11-6-52

20-9-52

Μ. ΧΟΡΣ

Αντιπλοίαρχος Β.Ν.

21-9-52

10-12-52

Κ. ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Πλωτάρχης Β.Ν.

11-12-52

27-9-53

Δ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Αντιπλοίαρχος Β.Ν.

28-9-53

20-12-55

Α. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Πλοίαρχος Β.Ν.

21-12-55

15-11-56

Ι. ΔΕΔΕΣ

-//-

16-11-56

2-8-57

Σ. ΑΥΓΕΡΗΣ

-//-

3-8-57

28-10-57

Ε. ΔΗΜΟΤΑΚΗΣ

-//-

29-10-57

23-3-59

Μ. ΛΕΣΤΟΣ

-//-

24-3-59

18-2-60

Θ. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Αντιπλοίαρχος Β.Ν.

Πλοίαρχος Β.Ν

19-2-60

22-12-60

22-12-60

20-2-61

Κ. ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΣ

Πλωτάρχης Β.Ν.

21-2-61

18-5-61

Δ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Αντιπλοίαρχος Β.Ν.

19-5-61

5-9-61

Ε. ΔΑΝΙΗΛ

Πλοίαρχος Β.Ν.

6-9-61

25-2-64

Α. ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ

Αντιπλοίαρχος Β.Ν.

Πλοίαρχος Β.Ν.

26-2-64

28-5-64

28-5-64

8-1-65

Ν. ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΑΣ

Αντιπλοίαρχος Β.Ν.

9-1-65

23-12-65

Ονοματεπώνυμο

Βαθμός

Από

Εώς

Σ. ΖΟΥΛΙΑΣ

Αντιπλοίαρχος Β.Ν.

24-12-65

28-7-66

Γ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ

Πλοίαρχος Β.Ν.

29-7-66

4-8-67

Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Υποπλοίαρχος Β.Ν.

5-8-67

27-8-67

Α. ΓΛΥΚΗΣ

Αντιπλοίαρχος Β.Ν.

28-8-67

19-12-67

Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Υποπλοίαρχος Β.Ν.

20-12-67

27-12-67

Μ. ΑΓΑΠΗΤΟΣ

Αντιπλοίαρχος Β.Ν.

28-12-67

11-1-68

Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Υποπλοίαρχος Β.Ν.

12-1-68

26-1-68

Γ. ΤΣΙΑΔΗΣ

Αντιπλοίαρχος Β.Ν.

28-1-68

26-6-68

Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Υποπλοίαρχος Β.Ν.

27-6-68

23-7-68

Ι. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Αντιπλοίαρχος Β.Ν.

Πλοίαρχος Β.Ν.

24-7-68

30-6-69

30-6-69

12-7-70

Α. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ

Πλοίαρχος Β.Ν.

13-7-70

2-8-73

Χ. ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ

Πλοίαρχος Π.Ν.

3-8-73

11-8-74

Π. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Αντιπλοίαρχος Π.Ν.

12-8-74

20-9-74

Δ. ΒΟΓΚΛΗΣ

-//-

21-9-74

18-6-75

Α. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ

Πλοίαρχος Π.Ν.

19-6-75

10-7-77

Ε. ΚΑΝΑΒΑΡΙΩΤΗΣ

Αντιπλοίαρχος Π.Ν.

11-7-77

2-7-78

Γ. ΠΟΡΕΤΣΑΝΟΣ

Υποπλοίαρχος (Ο) Π.Ν.

3-7-78

28-7-78

Σ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Πλοίαρχος Π.Ν.

Αρχιπλοίαρχος Π.Ν.

29-7-78

30-12-81

28-12-81

30-1-82

Γ. ΠΑΛΑΤΙΑΝΟΣ

Αντιπλοίαρχος Π.Ν.

31-1-82

24-5-82

Δ. ΠΕΙΡΟΥΝΑΚΗΣ

Πλοίαρχος Π.Ν.

25-5-82

28-8-83

Κ. ΣΟΥΡΜΠΑΤΗΣ

Πλοίαρχος Π.Ν.

29-8-83

26-5-85

Α. ΚΟΝΤΟΣ

Αντιπλοίαρχος Π.Ν.

27-5-85

9-9-85

Ε. ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ

-//-

10-9-85

2-6-88

Ονοματεπώνυμο

Βαθμός

Από

Εώς

Α. ΚΟΝΤΟΣ

Αντιπλοίαρχος Π.Ν.

Πλοίαρχος Π.Ν.

3-6-88

21-5-90

21-5-90

8-4-92

Α. ΠΑΪΚΟΣ

Πλωτάρχης (Ο) Π.Ν.

9-4-92

4-6-92

Γ. ΚΑΦΑΡΑΚΗΣ

Αντιπλοίαρχος Π.Ν.

5-6-92

5-9-94

Ι. ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Πλοίαρχος Π.Ν.

Αρχιπλοίαρχος Π.Ν.

6-9-94

20-3-97

20-3-97

10-9-98

Ι. ΖΑΡΠΑΡΙΝΗΣ

Πλοίαρχος Π.Ν.

11-9-98

5-7-01

Φ. ΚΩΤΣΗΣ

Πλοίαρχος Π.Ν.

6-7-01

10-8-04

Π. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ

Πλοίαρχος Π.Ν.

Αρχιπλοίαρχος Π.Ν.

10-8-04

30-6-08

30-6-08

20-4-10

A. ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ

Πλοίαρχος Π.Ν.

Αρχιπλοίαρχος Π.Ν.

20-4-10

15-6-10

15-6-10

16-11-11

Δ. ΜΑΝΤΕΛΗΣ

Αντιπλοίαρχος Π.Ν.

16-11-11

30-10-15

Ν. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ

Αντιπλοίαρχος Π.Ν.

30-10-15

7-9-16

Π. ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Αντιπλοίαρχος Π.Ν.

7-9-16

24-10-19

Π. ΓΙΑΝΝΟΥΔΑΚΗΣ

Αντιπλοίαρχος Π.Ν.

24-10-19