Αποστολή

 Αποστολή ΝΔΙ

Η αποστολή της ΝΔΙ είναι να οργανώνει, διευθύνει και ελέγχει, με βάση τις εντολές και κατευθύνσεις του ΓΕΝ και του ΑΣ, την παράκτια άμυνα, την θαλάσσια επιτήρηση, τις θαλάσσιες συγκοινωνίες και μεταφορές, τη διασπορά των ωκεάνιων και ακτοπλόων Εμπορικών Πλοίων από τους λιμένες της περιοχής ευθύνης της, το Ναυτικό Έλεγχο Εμπορικών Πλοίων και Αλιευτικών, τις επιτάξεις, την κινητοποίηση, την επιστράτευση, την εκπροσώπηση του Π.Ν. και να συντονίζει τις δραστηριότητες των τοπικών στρατιωτικών, λιμενικών και λοιπών κρατικών αρχών για τα παραπάνω αντικείμενα, από πλευράς αρμοδιότητος Π.Ν, να εκτελεί ή / και να συνδράμει σε επιχειρήσεις έρευνας - διάσωσης, να παρέχει στα Πολεμικά Πλοία λιμενικές ευκολίες και υποστήριξη Διοικητικής Μέριμνας (Δ.Μ.), στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της και να μεριμνά για την ασφάλεια, την επιβίωση, την ετοιμότητα και γενικά την προς πόλεμο προπαρασκευή των Μονάδων της, με σκοπό, την συμβολή στην υλοποίηση των έργων του Π.Ν, κατά την ειρήνη και τον πόλεμο, μέσα στην περιοχή ευθύνης της.

 

Περιοχή  Ευθύνης  ΝΔΙ

Η περιοχή ευθύνης της ΝΔΙ είναι η θαλάσσια περιοχή Βόρεια της Ν. Κέρκυρας περιλαμβάνοντας και το νησιωτικό σύμπλεγμα των Ν. Οθωνών, Ερείκουσα  και Μαθράκι,  μέχρι το Ακρωτήρι Ταίναρο (Ν. Λακωνίας). Επίσης, περιλαμβάνονται τα επτάνησα εκτός της Ν. Κυθήρων .