Οργάνωση

 

Η ΝΔΑ υπάγεται απευθείας στο Αρχηγείο Στόλου (ΑΣ) με σχέση πλήρους Διοικήσεως, όπως φαίνεται στο παρακάτω οργανόγραμμα, και αποτελεί ένα από τα κύρια όργανα του Π.Ν. με τα οποία επιτελείται, στην περιοχή ευθύνη της, η θαλάσσια επιτήρηση και η παράκτια άμυνα, ο έλεγχος και ο συντονισμός των ενεργειών των διαφόρων λιμενικών και λοιπών κρατικών οργάνων και Υπηρεσιών, με σκοπό την από τη θάλασσα εξασφάλιση της Εθνικής Άμυνας και Ασφάλειας.

Οργάνωση

 

 

Το οργανόγραμμα της Ναυτικής Διοίκησης Αιγαίου είναι όπως φαίνεται παρακάτω:

 

Οργάνωση
 

 

Στις υποτεταγμένες μονάδες της ΝΔΑ ανήκουν οι Ναυτικοί Σταθμοί και Ναυτικά Παρατηρητήρια που ευρίσκονται σε Νήσους ευθύνης της.

Η ΝΔΑ ασκεί επιπλέον το στρατονομικό έλεγχο στο Θ/Κ ΑΒΕΡΩΦ, στο Μουσείο Αντιδικτατορικού Αγώνα (ΜΑΑ) ΒΕΛΟΣ, στο Ι/Φ Ε. ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ, στο ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ, στο Ναυτικό Νοσοκομείο Πειραιά (ΝΝΠ) και στην Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε), ενώ στο Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας & Διάσωσης (ΥΝΑΝΠ/ΕΚΣΕΔ) παρακολουθεί μόνο οικονομικά το υπηρετούν προσωπικό του ΠΝ.

 

 

Όρια Ναυτικής Διοίκησης Αιγαίου
 
 
  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ