Ιστορικό

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Ο θεσμός των Ν.Διοικήσεων χρονολογείται από την 2η δεκαετία του 20ου αιώνα μας, οπότε ξεκίνησε η προσπάθεια οργανώσεως της παράκτιας άμυνας της χώρας.

Συγκεκριμένα, το 1926, με το Ν.Δ/γμα ''Περί Οργανώσεως της Ναυτικής Άμυνας'', οι ακτές της χώρας κατανεμήθηκαν σε Ναυτικές Αμυντικές Περιοχές (Ν.Α.Π.).

Tο Νοέμβριο του 1935, οπότε το Υπουργείο Ναυτικών με σχετική εγκύκλιο του συνέστησε την Ανωτέρα Διοίκηση Παρακτίου Αμύνης, υπό την δικαιοδοσία της οποίας υπήχθησαν έξι (6) Ναυτικές Αμυντικές Περιοχές ως κατωτέρω:

α. Δυτικής Ελλάδος (ΝΑΠ 1), με έδρα την Πάτρα.
β. Κρήτης (ΝΑΠ 2), με έδρα τα Χανιά.
γ. Νοτίου Αιγαίου (ΝΑΠ 3), με έδρα τον Πειραιά.
δ. Ευβοίας (ΝΑΠ 4), με έδρα την Χαλκίδα.
ε. Βορείου Αιγαίου (ΝΑΠ 5), με έδρα την Θεσσαλονίκη.
στ. Ανατολικών Νήσων (ΝΑΠ 6), ΄Έδρα με έδρα την Χίο.

Αμέσως μετά το Β' Παγκ. Πόλεμο, οι ανωτέρω Ν.Α.Π. συγχωνεύθηκαν σε τρεις (3) Ναυτικές Διοικήσεις, ως εξής:

α. Ναυτική Διοίκηση Νοτίου Αιγαίου, με έδρα τον Πειραιά.
β. Ναυτική Διοίκηση Βορείου Αιγαίου, με έδρα την Θεσσαλονίκη.
γ. Ναυτική Διοίκηση Δυτικής Ελλάδος, με έδρα την Πάτρα.

Η πρώτη μεταπολεμική έδρα της ΝΔΑ ήταν Αρχικά η ΝΔΑ εγκαταστάθηκε στην Αλεξάνδρεια, κατ' εφαρμογή του συμμαχικού σχεδίου ''ΜΑΝΝΑ'', με την αρχική ονομασία Ναυτική Διοίκηση Νοτίου Αιγαίου (ΝΔΝΑ) και στην συνέχεια εγκαταστάθηκε αρχικώς στο Θ/Κ ΑΒΕΡΩΦ στον Πειραιά.

Μέχρι την οριστική εγκατάσταση της στη σημερινή θέση (Χατζηκυριάκειο Πειραιάς) τον Αύγουστο του 1951, η ΝΔΑ έδρευε κατά καιρούς στα ακόλουθα πλοία και κτίρια:

α. Θ/Κ ΑΒΕΡΩΦ (Πειραιάς) (10/08/44 - 28/10/44)
β. Μέγαρον Βάτη Ακτής Τζελέπη (28/10/44 - 28/01/45)
γ. Δημαρχείο Πειραιώς (25/01/45 - 15/03/49)
δ. Α/Γ ΠΗΝΕΙΟΣ (Πειραιάς) (15/03/49 - 01/08/51)

 

ΙστορικόΙστορικόΙστορικόΙστορικό

 

 

 

 
  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ