Δραστηριότητες

Η ΝΔΑ λειτουργεί το σύστημα κινητοποίησης του Π.Ν. για την περιοχή ευθύνης της. Με συνεχείς επαφές με τους τοπικούς φορείς, φροντίζει για την οργάνωση των επιτάξεων και επιστρατεύσεων, καθώς και την προετοιμασία των υποδομών ενεργητικής και παθητικής άμυνας των ακτών και των λιμένων. 
Η ΝΔΑ εκπροσωπεί το Π.Ν. σε εκδηλώσεις με αντιπροσωπείες αξιωματικών ή και αγήματα ναυτών, από τη δύναμή της. 
Η ΝΔΑ μεριμνά για την παροχή λιμενικών ευκολιών στα πολεμικά πλοία ξένης Σημαίας που καταπλέουν σε λιμένες ευθύνης της.

Ο Διοικητής της ΝΔΑ, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΝ, συμμετέχει άνευ ψήφου στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ που έχει έδρα τον Πειραιά.

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ