Αποστολή

Θυρεός Ναυτικής Διοίκησης Αιγαίου

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ

 

Η αποστολή των Ναυτικών Διοικήσεων είναι να οργανώνουν, να διευθύνουν, και να ελέγχουν με βάση τις εντολές και κατευθύνσεις του ΑΣ, την παράκτια άμυνα, τη θαλάσσια επιτήρηση, τις θαλάσσιες συγκοινωνίες και μεταφορές, τις επιτάξεις, την κινητοποίηση, την επιστράτευση, την εκπροσώπηση του ΠΝ και να συντονίζουν τις δραστηριότητες των τοπικών Στρατιωτικών, Λιμενικών και λοιπών Κρατικών Αρχών για τα παραπάνω αντικείμενα, από πλευράς αρμοδιότητας ΠΝ, να εκτελούν ή και να συνδράμουν σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, να παρέχουν στα Πολεμικά Πλοία λιμενικές ευκολίες και υποστήριξη Διοικητικής Μέριμνας (ΔΜ), στα πλαίσια των δυνατοτήτων τoυς και να μεριμνούν για την ασφάλεια, την επιβίωση και την ετοιμότητα και γενικά την προς πόλεμο προπαρασκευή των μονάδων τους και των ΣΚΒ με σκοπό τη συμβολή στην υλοποίηση των έργων του Π.Ν, κατά την Ειρήνη και τον Πόλεμο, μέσα στην περιοχή ευθύνης των.

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ