Ιστορικό Βάσεως Υποβρυχίων

Ιστορικό Βάσεως Υποβρυχίων

 

Ιστορικό Βάσεως Υποβρυχίων

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΒΑΣΕΩΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ

 

Η σημερινή Βάση Υποβρυχίων άρχισε να δημιουργείται / οργανώνεται από έτους 1912-13 όταν το ΠΝ εξοπλίστηκε με τα Υ/Β ΔΕΛΦΙΝ και ΞΙΦΙΑΣ με πρώτο Διοικητή τον Αντιπλοίαρχο Σ.ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟ ΠΝ που ήταν παράλληλα και ο πρώτος Διοικητής ΔΥ. Η ανάπτυξη της ΒΥ είναι παράλληλος με την ανάπτυξη της ΔΥ. Η ύπαρξη των δύο παραπάνω Υ/Β εμφάνισε την άμεση ανάγκη τεχνικής / συνεργειακής υποστηρίξεως των, με αποτέλεσμα μετά την λήξη των Βαλκανικών πολέμων και μέσα στη δίνη του Α' Παγκοσμίου Πολέμου το Ναυτικό να προχωρήσει στην θεσμοθέτηση και οργάνωση ξεχωριστής Διοικήσεως για τα Υποβρύχια. Έτσι τον Ιούνιο του 1914 συστάθηκε επισήμως η Διοίκηση Υ/Β με τον τίτλο "Σταθμός Καταδυομένων".

 

Στον "Σταθμό Καταδυομένων" που δημιουργήθηκε στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας ήταν πρυμνοδετημένη η πρώην Βασιλική Θαλαμηγός "ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ" που αποτέλεσε τις πρώτες ενδιαιτήσεις του προσωπικού των Υ/Β. Αργότερα, τον ίδιο χρόνο, οικοδομήθηκε ένα μικρό σπιτάκι που εγκαταστάθηκε ένα ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος και μία αεροθλιπτική για να καλύπτονται οι υπόλοιπες ανάγκες των Υ/Β από τις εγκαταστάσεις ξηράς. Παράλληλα στήθηκε ένα πρόχειρο ξύλινο παράπηγμα που χρησίμευε ως συνεργείο μηχανών, Τ/Λ, και πλυντήριο συσσωρευτών. Αργότερα σε παλαιότερους νεόσοικους του Ναυστάθμου διατέθηκε χώρος για την αποθήκευση των ανταλλακτικών των Υ/Β. Η παραλαβή κατά την δεκαετία του '20 (1925-1927) έξι Υ/Β από Γαλλία, δύο τύπου ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ και τέσσερα Υ/Β τύπου ΠΡΩΤΕΥΣ (Υ-3,Υ-4,Υ-5,Υ-6) οδήγησε το ΠΝ κατά την δεκαετία του '30 να προβεί στην αναδιοργάνωση της υποδομής της Διοικήσεως των Υ/Β. Έτσι με το Βασιλικό Διάταγμα το 1930 δημιουργείται η "Ανωτέρα Διοίκηση Υποβρυχίων" (ΑΔΥ) μέσα στην οποία λειτουργεί και η Βάση Υποβρυχίων. Στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο το προσωπικό της τότε ΒΥ προσφέρει τις υπηρεσίες του στα Υ/Β και ακολουθεί αυτά στην ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ με το επίτακτο συνοδό Υ/Β "ΚΟΡΙΝΘΙΑ" μέχρις πέρατος του πολέμου (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ '44).

 

Με το τέλος του πολέμου, όταν άρχισε εκ νέου η ανάπτυξη του Πολεμικού Ναυτικού σε νέες βάσεις σύμφωνα με τους νέους προσανατολισμούς, δημιουργήθηκε η ανάγκη του εκσυγχρονισμού της τότε ΒΥ.

 

Έτσι, με το Νομοθετικό Διάταγμα της 31-10-47 και των εν ισχύι αποφάσεων του Π.Ν. περί "ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ του ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ", η ΒΥ κατά την δεκαετία '50-60 εκσυγχρονίζεται αναδιοργανώνεται και από την 24-2-60 λειτουργεί σαν Ναυτική Υπηρεσία υπαγόμενη στην Διοίκηση Υποβρυχίων, με την ονομασία "Σταθμός Συσσωρευτών Υποβρυχίων". Σε αυτήν προΐσταται Διοικητής Μάχιμος Αξιωματικός κατά προτίμηση πτυχιούχος Υ/Κ.

 

Για να ανταποκριθεί στην αποστολή της διαθέτει κατάλληλα μέσα και πλήρεις εγκαταστάσεις και στεγάζεται στο Ναύσταθμο Σαλαμίνος.

 

 

table.p-no-margin-bottom p { margin-bottom: 0; }

ΒΑΘΜΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΠΟ

ΕΩΣ

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Ν. ΡΙΤΣΟΣ Β.Ν.

 

24-2-60

ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ

Θ. ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ Β.Ν.

4-2-60

4-1-64

ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ

Τ. ΤΖΑΝΕΤΑΚΗΣ Β.Ν.

4-1-64

18-4-64

ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Χ. ΤΣΟΥΤΣΑΝΗΣ Β.Ν.

18-4-64

30-9-64

ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ

Α. ΖΩΓΡΑΦΟΣ Β.Ν.

30-9-64

12-4-65

ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ

Π. ΒΟΣΣΟΣ Β.Ν.

12-4-65

31-7-65

ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ

Α. ΖΩΓΡΑΦΟΣ Β.Ν.

31-7-65

9-3-66

ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ

Π. ΒΟΣΣΟΣ Β.Ν.

9-3-66

30-1-67

ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ

Χ. ΤΣΟΥΤΣΑΝΗΣ Β.Ν.

30-1-67

20-3-67

ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ

Γ. ΣΤΑΥΡΟΥ Β.Ν.

20-3-67

21-7-67

ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ

Θ. ΚΑΜΑΡΙΝΕΑΣ Β.Ν.

21-7-67

---

ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ

Γ. ΣΙΔΕΡΗΣ Β.Ν.

---

1-4-71

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Δ. ΔΟΥΣΗΣ Β.Ν.

1-4-71

1-9-71

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Β.Ν.

1-9-71

19-2-72

ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ

Ν. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Β.Ν.

19-2-72

14-6-72

ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (ΠΥ)

Χ. ΣΚΛΑΒΟΥΝΑΚΟΣ

14-6-72

14-7-72

ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ

Γ. ΣΙΔΕΡΗΣ Β.Ν.

14-7-72

21-6-73

ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ

Α. ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ Π.Ν.

21-6-73

23-8-74

ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Ε. ΛΑΓΑΡΑΣ Π.Ν.

23-8-74

23-11-74

ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ

Η. ΔΡΙΚΟΣ Π.Ν.

23-11-74

24-2-75

ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Α. ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ Π.Ν.

24-2-75

31-5-75

ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ

Β. ΚΗΡΥΚΟΣ Π.Ν.

31-5-75

31-8-76

ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ

Β. ΓΑΒΡΗΙΛ Π.Ν.

31-8-76

21-6-77

ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Τ. ΜΑΣΟΥΡΑΣ Π.Ν.

21-6-77

5-9-77

ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ

Ν. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Π.Ν.

5-9-77

20-7-78

ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Σ. ΔΡΙΤΣΑΚΟΣ Π.Ν.

20-7-78

30-1-81

ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ

Π. ΚΟΥΤΣΟΥΓΕΡΑΣ Π.Ν.

30-1-81

24-7-81

ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ

Π. ΚΑΤΣΑΒΟΣ Π.Ν.

24-7-81

18-8-81

ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Β. ΚΗΡΥΚΟΣ Π.Ν.

18-8-81

11-1-82

ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ

Π. ΚΟΥΤΣΟΥΓΕΡΑΣ Π.Ν.

11-1-82

29-4-82

ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ

Μ. ΣΙΑΣΑΚΟΣ Π.Ν.

29-4-82

2-7-82

ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Π. ΚΑΤΣΑΒΟΣ Π.Ν.

2-7-82

16-7-84

ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Α. ΚΟΠΙΤΣΑΣ Π.Ν.

16-7-84

1-11-85

ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ

Σ. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Π.Ν.

1-11-85

3-1-86

ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ

Η. ΤΣΑΡΠΑΛΗΣ Π.Ν.

3-1-86

4-8-86

ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Η. ΤΣΑΡΠΑΛΗΣ Π.Ν.

4-8-86

5-7-88

ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ

Ι. ΡΑΚΚΑΣ Π.Ν.

5-7-88

30-6-89

ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Ι. ΡΑΚΚΑΣ Π.Ν.

30-6-89

14-6-90

ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ

Σ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ Π.Ν.

14-6-90

18-7-91

ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Σ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ Π.Ν.

19-7-91

29-6-92

ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ

Γ. ΚΑΡΑΜΑΛΙΚΗΣ Π.Ν.

29-6-92

16-7-92

ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Γ. ΚΑΡΑΜΑΛΙΚΗΣ Π.Ν.

16-7-92

5-4-93

ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ

Α. ΚΑΡΜΗΣ Π.Ν.

5-4-93

29-6-94

ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ

Γ. ΖΙΩΓΑΣ Π.Ν.

29-6-94

20-6-96

ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Γ. ΖΙΩΓΑΣ Π.Ν.

21-6-96

30-8-96

ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ

Π. ΔΑΒΑΡΗΣ Π.Ν.

30-8-96

21-10-97

ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Π. ΔΑΒΑΡΗΣ Π.Ν.

21-10-97

29-5-98

ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Σ. ΔΗΜΟΥΛΑΣ Π.Ν.

29-5-98

23-10-98

ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ

Δ. ΤΡΕΠΕΚΛΗΣ Π.Ν.

23-10-98

25-10-00

ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Α. ΚΑΡΑΤΖΑΣ Π.Ν.

25-10-00

24-01-03

ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ

Ε. ΤΣΙΣΚΑΚΗΣ Π.Ν.

24-01-03

13-05-03

ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Ε. ΤΣΙΣΚΑΚΗΣ Π.Ν.

13-05-03

10-08-05

ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Δ. ΜΗΛΑΣ Π.Ν.

10-08-05

28-03-08

ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Π. ΣΤΕΛΛΑΚΗΣ Π.Ν.

28-03-08

04-08-08

ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ

Α ΛΟΥΚΙΔΗΣ Π.Ν.

04-08-08

10-06-10

ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Α. ΛΟΥΚΙΔΗΣ Π.Ν.

10-06-10

08-07-11

ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ

Γ. ΜΠΑΡΑΚΟΣ Π.Ν

08-07-11

02-07-12

ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Δ. ΜΩΡΑΪΤΗΣ Π.Ν

02-07-12

27-08-12

ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ

Ν. ΦΙΛΙΑΣ Π.Ν

27-08-12

22-06-14

ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Ν. ΦΙΛΙΑΣ Π.Ν

22-06-14

10-9-15

ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ

Κ.ΚΑΛΥΚΑΣ Π.Ν

10-9-15  
 

 

 

 

Ιστορικό Βάσεως Υποβρυχίων Ιστορικό Βάσεως Υποβρυχίων Ιστορικό Βάσεως Υποβρυχίων

 

 
  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ