Μεταπολεμική Περίοδος

Υποβρύχια τύπου "V"/" U "

 

Μετά το Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο ο Ελληνικός Στόλος είχε την ανάγκη να αναπληρώσει την αποδεκατισμένη δύναμη των Υποβρυχίων του. Έτσι από το 1945 ως και το 1958 το Πολεμικό Ναυτικό παρέλαβε με μορφή δανεισμού από το Βρετανικό Ναυτικό συνολικά 7 Υποβρύχια τύπου "V"/"U", πέραν του Υ/Β ΠΙΠΙΝΟΣ.

Μεταπολεμική Περίοδος

 

Το 1945 παρελήφθη το "ΔΕΛΦΙΝ" (Υ-9)τύπου " V " και δύο τύπου " U " τα "ΞΙΦΙΑΣ" (Υ-10) και "ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ" (Υ-11). Το 1946 παρελήφθησαν δύο ακόμη τύπου "V" τα "ΤΡΙΑΙΝΑ" (Υ-14) και "ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ" (Υ-15).

 

Μεταπολεμική Περίοδος

 

Τα Υποβρύχια αυτά μαζί με το Υ/Β ΠΙΠΙΝΟΣ αποτέλεσαν ουσιαστικά τον πυρήνα αναδιοργανώσεως της Διοικήσεως Υποβρυχίων, μετά την απελευθέρωση της χώρας. Τα Υ/Β αυτά επεστράφησαν όλα στο Βρετανικό Ναυτικό μέχρι το 1959.

 

Μεταπολεμική Περίοδος Μεταπολεμική ΠερίοδοςΜεταπολεμική Περίοδος

 

 

 

Μεταπολεμική Περίοδος 

 

Υποβρύχια τύπου "GATO"

 

Το 1957 και 1958 το Πολεμικό Ναυτικό παρέλαβε τα δύο πρώτα Υποβρύχια Αμερικανικής κατασκευής, τύπου "GATO", στα πλαίσια της στρατιωτικής βοήθειας.

Το 1957 παρελήφθη το "ΠΟΣΕΙΔΩΝ" (Υ-16/ S -78), το οποίο και παροπλίστηκε το 1975.

 

Μεταπολεμική Περίοδος

 

Το 1958 παρελήφθη το "ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ" (Υ-17/ S -06), το οποίο επεστράφη στις ΗΠΑ το 1966.

 

Μεταπολεμική Περίοδος

 

Το 1964 παρελήφθη το εκσυγχρονισμένο τύπου "GATO", Υποβρύχιο "ΤΡΙΑΙΝΑ" (S-86). Μέχρι το 1979 που παροπλίστηκε απετέλεσε σημαντική μονάδα του Πολεμικού Ναυτικού.

 

Μεταπολεμική Περίοδος 

 

 

Υποβρύχια τύπου "GUPPY"

 

Το 1972 και 1973 παρελήφθησαν από τις ΗΠΑ δύο Υποβρύχια τύπου "GUPPY", στα οποία δόθηκαν τα ιστορικά ονόματα "ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ" και "ΚΑΤΣΩΝΗΣ", Υποβρυχίων που έδρασαν κατά το B ΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Το "ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ" (S-114), διατηρήθηκε σε ενέργεια ως το τέλος του 1992.

 

Μεταπολεμική Περίοδος

 

Το "ΚΑΤΣΩΝΗΣ" (S-115) παροπλίστηκε το Μάρτιο του 1993.

 

Μεταπολεμική Περίοδος
 
 
 
  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ